Vítejte u nás. Děkujeme za návštěvu neoficiálních stránek pošumavské vesnice Otín.
........................
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
...........................
kalendář jmen10 nejčastějších chyb při hledání práce


Ž i v o t o p i s

Nejčastějšími nedostatky bývají například gramatické chyby, nevhodné fotografie (z pláže či večírku), nevhodná forma mailových adres (přezdívky nebo zdrobněliny), přílišná délka (pokud máte 15 let praxe, nemusíte uvádět každou letní brigádu), neaktuálnosti informací a především uvádění informací nepřesných, přehnaných nebo úplně vymyšlených.

Nepřehánějte v líčení svých schopností. Nevyplatí se vám to. Vždy může přijít nějaká otázka na jednu z vašich "přifouknutých" referencí, na kterou nebudete znát odpověď, a váš kredit se ocitne v úrovni odpadkového koše. Své schopnosti a dovednosti "naceňte" přiměřeně realitě.

 

R e f e r e n c e

To, že uchazeč není ochoten sdělit kontakt na svého předchozího zaměstnavatele vede personalistu k závěru, že něco tají, nebo měl na bývalém pracovišti problémy.

 

S o c i á l n í   s ch o p n o s t i  a  p r v n í   d o j e m

Celá škála přešlapů se pod tuto výtku schová. Patří sem nevhodné oblečení (ať už špinavé, páchnoucí nebo například příliš odvážné), nedostatky ve slušném chování, neurvalost, nedochvilnost, nevhodné poznámky či komentáře.

Podle mnoha personalistů může tvořit i polovinu úspěchu. Prvních několik minut tak může rozhodnout. Buďte slušní, pozdravte, představte se, vyzařujte pozitivní energii, to znamená úsměvem nic nezkazíte.

Snažte v personalistech vzbudit sympatie ještě dříve, než se začnete bavit o práci. Pár neformálním vět pro začátek také může pomoci. Zní to možná trochu triviálně, ale základ je, zvlášť pro absolventy, upravit se, navonět, vykoupat, i to k prvním dojmu patří.

Není horší vizitky než prošvihnutí termínu pohovoru. Pro personalisty je to signál, že s vaší spolehlivostí to nebude zrovna ideální. Takový úvod se vám bude v průběhu pohovoru jen těžko dohánět.

I gesta a postavení těla o vás řeknou hodně. Personalisté z nich často poznají vaše rozpoložení i povahu. Na židli se nekrčte, nebuďte přehnaně ležérní, ale ani strnulí. Seďte uvolněně a vzpřímeně. Ruce založené na prsou mohou ukazovat na vaši uzavřenost, vystresovanost a možná i plachost, paže mějte tedy spíše rozevřené, jako gesto toho, že jste připraveni k otevřené komunikaci.

Svou imagí dáváte firmě najevo, jak jsou pro vás pohovor a nabízené místo důležité. Oblečení by mělo také odpovídat charakteru firmy a nabízené pozice.

V případě výrobní firmy a nemanažerské pozice nemusí být drahý oblek a kravata nutností, v případě banky už ale spíše ano.

 

K r i t i k a   a   p o m l u v y   p ř e d ch o z í h o  š é f a

I když za pomluvu šéfa u pohovoru se nejspíš k soudu nedostanete, nevystavujete si tím dobrou vizitku. Každý příběh má dvě verze, jak si všichni dobře uvědomují a pomlouvače mezi svými lidmi nikdo nechce. Stejně tak není dobré očerňovat firmu, která vás zaměstnává či zaměstnávala.

 

Ž i v o t o p i s   2

Pokud se budete ucházet o všechny vypsané pozice od uklízečky po generálního ředitele, na důvěryhodnosti vám to nepřidá. Působí to dojmem, že nevíte, co chcete dělat a nemáte potřebnou kvalifikaci. Také to svědčí o tom, že vám nejde o náplň práce, což je pro zaměstnavatele špatné znamení.

 

S e b e v ě d o m í   a   a r o g a n c e

To, že ze sebe při pohovoru uděláte Brouka Pytlíka a Alberta Einsteina v jedné osobě vám příliš nepomůže. Ale zároveň se nesmíte podceňovat. Je dobré znát své silné i slabé stránky a svou hodnotu na trhu práce.

Právě na aroganci kandidátů jsou personalisté nejvíce alergičtí. Takže buďte asertivní, ale se sebevychloubačstvím to nepřehánějte. Své dosavadní pracovní či studijní úspěchy popište sebevědomě, srozumitelně, stručně, ale nejlépe bez okázalých gest. Odpovídejte konkrétně a k věci, uvádějte praktické příklady, ale neodbíhejte od tématu.

P a s i v i t a

Ani když spolupracujete s personální agenturou, nemůžete čekat, že vám práce spadne do klína. Je dobré dál procházet inzeráty, ptát se přátel, známých, rodiny, využívat sociální sítě.

 

N e p ř i p r a v e n o s t

Není nutné se na pohovor učit jako k maturitě. Ale měli byste alespoň vědět, co je vaše firma zač, v jaké oblasti působí, proč v ní chcete pracovat a co přibližně obnáší nabízená pozice.

 

S e b e p r e z e n t a c e

Můžete být dokonale vhodný uchazeč o pozici, ale pokud své schopnosti a dovednosti neumíte odpovídajícím způsobem "prodat" mohou dát při konečném zvažování dvou kandidátů přednost vašemu konkurentovi, který tuto schopnost má.

 

N e r o z h o d n o s t

Vědět, pro jakou práci a jakou pozici máte předpoklady, vzdělání a schopnosti musíte především vy. Řada uchazečů o práci ale neví, co by chtěla dělat, jaké práci by dala přednost, jaká by je bavila a těšila. Kdo, neví, co chce, nejspíš nebude svou práci vykonávat zrovna s nadšením a tedy kvalitně.

 Pohovor musí být i z vaší strany aktivní, tudíž nebuďte jen pasivním respondentem, ale také se občas ptejte na věci kolem firmy či o dané pozici.

Vždy přijde čas, kdy se vás zeptají na případné dotazy, nepůsobí dobře, když žádné vlastní nemáte. Právě vaše dotazy jsou pro lidi z firmy nejlepším signálem, že o nabízenou práci máte skutečně zájem.

Ptát se hned ve dveřích, jaký plat se s danou pozicí pojí, je špatné. Pokud nástupní plat není přednastaven či domluven předem, počkejte, až o platu začne personalista.

Ve slušných firmách je pravidlo, že v závěru pohovoru sám personalista položí otázku, jaký plat by si kandidát představoval. Sám kandidát by tuto otázku otvírat neměl. Nepůsobí to dobře.

Na otázku personalistů by měl mít dotyčný připravenou jasnou odpověď, kolik peněz si představuje. Aby se kandidát zbytečně nepodcenil, či naopak nepřecenil, je dobré znát platy na obdobných pozicích na trhu. 

V každém pohovoru také přichází otázka - proč u nás chcete pracovat. Odpověď "nevím, o tom jsem ještě nepřemýšlel" vás automaticky "popraví".

Prostudujte webové stránky firmy, zamyslete se nad tím, co firmě můžete nabídnout.

 Nebezpečí lží platí dvojnásob v případě přecenění svých jazykových schopností. Taková lež se navíc projeví již při pohovoru. Připravte se totiž, že pokud uvádíte v životopise jazykovou dovednost, personalisté si vás určitě během pohovoru prověří - buď formou testu, či konverzace.


První den v nové práci - žádné remcání, minisukně ani alkohol

Přicházíte do nového prostředí mezi neznámé lidi a nevíte, co si můžete dovolit. První den v zaměstnání často provází stres, protože nikoho neznáte a musíte udělat dobrý dojem. Nechtějte se zalíbit zasvěcenými řečmi a nesnažte se být příliš kamarádští.

Nekritizujte, nemluvte o intimních věcech ani se nepouštějte do rozboru politické situace, a už vůbec nepijte alkohol - takovou taktiku doporučují odborníci lidem, kteří právě nastoupili do nového zaměstnání a chtějí bez problémů zapadnout do pracovního týmu.

1. Konverzujte, ale nemluvte o tom, co děláte s manželkou
V prvních dnech by nový člen týmu měl zejména naslouchat, dělat si poznámky a vstřebávat atmosféru na pracovišti. Měl by si zjistit, jaké jsou ve firmě zvyklosti, jak probíhají porady, jaká je ve společnosti psaná i nepsaná hierarchie, říká personalista Luboš Rejchrt ze společnosti Grafton. Podle něho je důležité slušně konverzovat, ale s povídáním to zase nepřehánět. A to ani v případě, že se v novém kolektivu cítíte dobře.

Hlavně se vyhněte politickým agitacím nebo líčení svého intimního života. Rozhodně nezatěžujte své spolupracovníky soukromými problémy či dokonce zábavnými příběhy, radí Luboš Rejchrt. Nováček by se také neměl chovat příliš kamarádsky. Takové postavení se bude teprve postupně budovat.

Pokud se v termínu vašeho nástupu koná nějaká neformální akce, měli byste se na ní držet spíše zpátky a nepřehánět to s konzumací alkoholu.

Zase se ale kontaktu s kolegy nevyhýbejte příliš. Pokud se s nikým neseznámíte, nebude se ani s vámi nikdo bavit. A koho se pak zeptáte na radu nebo na koho se obrátíte s prosbou o pomoc?

2. Nekritizujte, když o firmě skoro nic nevíte
Není dobré
kritizovat zavedené pořádky v nové firmě hned od prvních minut nového pracovního poměru. Úplně zapomeňte na věty typu: "V minulém zaměstnaní jsme to dělali lépe." Nebo: "Takhle se to nedělá, to je úplně špatně."

Jakákoliv kritika bude vhodná až v okamžiku, kdy bude nový pracovník dotázán. Ale pozor, musí být taktní a ohleduplný. A co je důležité - v takovém případě musí být kritik schopen navrhnout řešení. Protože zkritizovat bez návrhu řešení je velice jednoduché.

3. Nevíte, co máte vlastně dělat? Bez okolků se zeptejte
Od zaměstnavatele se očekává, že nového člověka uvede a zadá mu práci. Pokud to tak není, měl by se dotyčný určitě ozvat.

Měl by se slušně dotázat, jaký program je pro něj připravený, aby se mohl co nejdříve zapracovat na své místo a mohl začít dělat plnohodnotně svou práci, která je od něj očekávána.

V případě, že zadanému úkolu úplně nerozumíte, nebojte se a řekněte to. "Není mi zcela jasná jedna věc," nebo "Nerozumím úplně přesně zadání. Mohu poprosit o praktický příklad?" - tak by měla vypadat ideální reakce. Rozhodně nikomu nic neporoučejte. A ani se příliš často neomlouvejte. Odpovědi a vysvětlení si pečlivě zapisujte, abyste se nemuseli neustále ptát, jak se co dělá nebo obsluhuje.

Na začátku na sebe neklaďte vysoké požadavky. Vyvarujte se rychlých a zbrklých rozhodnutí a činností, které jste neprokonzultovali se svými kolegy či nadřízenými.

4. Přehnané snažení vám může být i na škodu
Je správné zůstávat v novém zaměstnání přesčas, abyste ukázali snahu? Budete-li v práci déle než ostatní, může to nadřízený vnímat jako vítanou aktivitu a iniciativu. Ale vaše přesčasy mohou značit i pravý opak - mohou být totiž známkou toho, že jste pomalí. Proto zvažte, zda nebude snaha spíše na škodu.

Dejte také pozor na kolegy, kteří se na nového člena týmu mnohdy dívají jako na vetřelce. Snaha se cení, ale nesmí být přemrštěná. Nemělo by to vypadat, že hned usilujete o vyšší post nebo o místo kolegy. Seznámit se nejprve s lidmi, kteří vám jsou nejsympatičtější nebo kteří pracují vedle vás, a postupně se spřátelit s dalšími.

Vzhledem k tomu, že své kolegy ještě neznáte, nevíte, jak se k vám budou chovat. Nechtějte se zalíbit za každou cenu, nepouštějte se do pomluv druhých ani servilně nesouhlaste se vším, co vám kdo řekne. Buďte zdrženliví, pozorujte a udělejte si na kolegy svůj vlastní názor.

5. Tílka a minisukně se opravdu nehodí
"Mám si vzít tuhle sukni? Ale co k tomu? Vezmu si raději tyhle šaty. Ne, vypadají tak domácky..." Pro někoho může být vhodné oblečení
na první den v nové práci velké dilema. Stačí ale postupovat podle ověřených rad, vezměte si něco pohodlného, vkusného.

Zvláště u administrativních pozic je důležité dbát na zevnějšek, ale nesmí šokovat.

Ženy by se měly vyvarovat krátkých sukní nebo naopak těch až na paty, tílek, hlubokých výstřihů, přehnaně barevných oděvů, drahých šperků a dalších výrazných ozdob. Zapomeňte i na silné vůně, mohou okolí obtěžovat.

Personalisté dokonce doporučují zajít si před prvním dnem v novém zaměstnání ke kadeřnici případně k vizážistce, abyste se cítili "nově".

6. Zaměstnavateli, připrav nováčkovi místo
Vstřícnost by však měla být na obou stranách, a tak se očekává, že firma se na příchod nového pracovníka připraví, aby nováček od začátku cítil, že ho zaměstnavatel opravdu potřebuje.

To znamená, že by měl mít nachystané pracovní místo - stůl, židli, počítač, telefon, vytvořenou e-mailovou adresu a podobně.

Není nic horšího než přijít do nového zaměstnání a nabýt dojmu, že vás nikdo nečeká, a strávit hodiny pátráním, jaké je heslo do počítače," říká personalistka Veronika Rudolfová ze společnosti Hofírek Consulting.

Ideální je, když v prvních dnech firma zorganizuje takzvaný Induction Day, kde se pracovník dozví všechno o společnosti, interních pravidlech, firemní kultuře a podobně.

V lepších případech dostane pracovník plán svého prvního týdne, kde je rozepsáno, kdy se s kým setká a co se na schůzce dozví. Z materiálu by mělo být patrné, jakým způsobem se zaškolí do problematiky, kterou bude mít ve firmě na starosti.

Pokud je zaměstnavatel na příchod nového člena týmu připraven, zaměstnanec se mnohem rychleji zapracuje. A tím, že nováček vidí, jak to v práci dobře funguje, bude i k plnění svých pracovních úkolů přistupovat zodpovědněji.

 

 

 

Jak správně napsat životopis

Životopis, neboli "Curriculum vitae", zkráceně prostě CV, je většinou váš první kontakt s eventuálním budoucím zaměstnavatelem. Je proto nesmírně důležité, aby byl napsán správně fakticky, formálně, a v neposlední řadě samozřejmě také gramaticky. V dnešní době je standardem strukturovaný životopis, to znamená, že v něm nejsou žádné dlouhé věty, ale heslovité odkazy na vaše vzdělání, předchozí kariéru, znalosti a schopnosti.


Obecné rady

  • Životopis by neměl být delší než dvě stránky A4, ideální je, když se vám všechno vejde na jednu A4. Běžnou praxí personalistů, kterým se Váš životopis dostane do ruky, je velmi rychle prohlédnout jen ta nejdůležitější místa v něm (praxe, vzdělání, školení), a to na místech, kde jsou tyto informace obvykle umístěny. Pokud personalista rychle nalezne co potřebuje a shledá, že vyhovujete základním požadavkům na danou pozici, bude číst dále. Proto je důležité dodržet obvyklou strukturu životopisu a snažit se o maximální stručnost. Další doplňující informace, které chcete sdělit, můžete uvést v průvodním dopise.
  • Nemějte pouze jednu verzi životopisu, je dobré ho upravit vždy pro konkrétní pozici tak, že zdůrazníte pracovní zkušenosti a vzdělání, které jsou pro ni důležité.
  • Na začátku své kariéry můžete uvádět kompletní seznam vzdělání od středí školy, později je lepší vypisovat pouze to relevantní pro dané místo. Pokud máte VŠ, personalistovi dojde, že jste předtím absolvovali i školu středí a víc pozornosti bude věnovat ostatním, mnohem důležitějším informacím.
  • V životopise vždy řaďte vzdělání i dosavadní praxi od posledních k těm předcházejícím.
  • Do životopisu nevyplňujte rodinný status, počet dětí nebo informace o zdravotním stavu. Zaměstnavatele tyto informace nemusí zajímat a dokonce je po vás ani nesmí vyžadovat.
  • Poměrně standardní výbavou životopisu se v poslední době stává i fotografie. Pokud se jí rozhodnete ke svému CV také přiložit, rozhodně neexperimentujte. Určitě doma máte normální portrétovou fotografii. Fotky z dovolených, s partnerem či se psem personalistu určitě nenadchnou.


Struktura životopisu

Osobní údaje

Na začátek je nutné uvést své osobní údaje, to znamená jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Do této kategorie patří i datum narození nebo rodinný stav. Připojení těchto dvou položek je z výše uvedených důvodů na vašem uvážení.

Vzdělání

Na první místo uvádějte vždy nejvyšší dosažené relevantní vzdělání. Není nutné uvádět veškeré vzdělání od základní školy. V případě vysokoškolského studia je vedle názvu školy a fakulty dobré uvést i konkrétní obor studia. Pokud ještě studujete, určitě to v životopise uveďte. Přece jenom to bude vaše budoucí zaměstnání ovlivňovat.

Školení a certifikáty

Důležitým doplňkem Vašeho vzdělání je jeho postupné rozšiřování pomocí absolvovaných školení, kurzů, získávání profesních certifikací apod. V této sekci vypište seznam absolvovaných kurzů spolu s datem jejich absolvování (stačí rok) a seznam získaných certifikátů. Tato informace může sloužit nejen jako splnění podmínky, pokud pozice, na kterou se hlásíte, cerfitikaci vyžaduje, ale také informuje personalistu o tom, že se průběžně vzděláváte a zvyšujete svoji hodnotu na pracovním trhu.

Praxe

Seznam opět začínejte nejaktuálnější pracovní pozicí. Nebojte se své zkušenosti prodat. Určitě nesmí chybět název společnosti, doba trvání pracovního poměru, název pozice a popis pozice. Je dobré, aby potenciální zaměstnavatel viděl, co všechno jste měli ve své pracovní náplni.

Jazykové znalosti

Zde sepište seznam jazyků, ve kterých jste schopni komunikovat, na jaké úrovni (lepší se trochu rozepsat. O tom, co znamená "velmi dobře" můžete mít s personalistou úplně odlišnou představu. Patří sem také výpis certifikátů nebo absolvovaných zkoušek.

Počítačové schopnosti

Seznam všech programů, aplikací a operačních systémů, které umíte ovládat. Případně pokud jste odborníci v oblasti IT i seznam programovacích jazyků, databázových a ostatních systémů, se kterými máte zkušenost.

Ostatní znalosti

Jsou pozice, na které potřebujete speciální dovednosti. Patří sem řízení motorových vozidel (skupiny řidičského průkazu), ovládání vysokozdvižného vozíku, psaní na stroji atd. Patří sem také absolvování různých školení, certifikáty v oboru a podobně.

Zájmy, koníčky

Nepovinnou, ale důležitou součástí životopisu mohou být i vaše zájmy, které zkušenému personalistovi napoví něco o Vašich osobnostních vlastnostech a bude tak moci lépe posoudit, zda zapadnete do daného pracovního kolektivu, případně zda se hodíte do osobnostního profilu vytvořeného pro danou pozici. Pokud například sestavujete složité modely vlaků, letadel či lodí, může personalista usuzovat, že jste povaha klidná, pečlivá a trpělivá, pokud naopak holdujete adrenalinovým sportům, budete vhodnější pro dynamickou práci, ale s trpělivostí to může být horší. Nebojte se napsat pravdu, neexistuje totiž žádný obecně "správný" profil, vše se odvíjí od konkrétní pracovní pozice a společnosti.Jak úspěšně absolvovat pohovor


Příprava na pohovor, možné otázky a na co si dát pozor.

Věnujte jí pozornost zejména v následujících oblastech:

1. Zjištění informací o společnosti.

2. Příprava otázek.

3. Zjištění informací o účastnících pohovoru.

4. Shromáždění materiálů, které si vezmete s sebou.

5. Zjištění informace, jak bude pohovor probíhat: bude se jednat pouze o pohovor, nebo proběhnou např. psychologické testy nebo výběrové řízení typu assesment center (několikadenní výběrová řízení formou různých testů a dovedností)?


Vlastní pohovor

Co je důležité:

1. Stanovení časového rámce. Měli byste vědět, jaký čas je pro setkání vyhrazen, a přizpůsobit této okolnosti délku informací, které budete podávat.

2. Získání informací před diskusí o nabízené pozici. Je dobré mít přesnou představu o tom, oč se ucházíte. Představuje-li vás jako kandidáta agentura, žádejte tyto informace od ní.

3. Vyhnout se negativům: Nepodlehněte pokušení hovořit špatně o bývalé společnosti, nadřízeném nebo spolupracovnících; negativní informace funguje jako bumerang — obrátí se proti vám.

4. Odložit diskusi o platu. Neptejte se sami, dokud vám pozice není nabídnuta. Pokud jste tázáni na vaši představu, ujasněte si nejdříve, co přesně vaše budoucí práce zahrnuje a jaké jsou další podmínky. Pak můžete uvažovat o jejím správném ohodnocení.

5. Setkat se s ostatními důležitými pracovníky, je-li to možné. Měli byste si být jisti, že jste schopni s nimi bez překážek spolupracovat.

6. Buďte aktivní, důležité informace předejte i tehdy, nejste-li na ně přímo tázáni.

7. Získejte všechny informace, které potřebujete znát pro další postup.

8. Shrňte celé jednání. Přesvědčte se o tom, že vy i váš partner vnímáte podané informace shodně.

9. Domluvte se na časovém horizontu pro další kontakt a převezměte za něj odpovědnost.


Čeho se při pohovoru vyvarovat

* Dejte pozor na projevy nervozity (nervózní smích, vrtění se aj.). Tréma a nervozita je při pohovoru běžná, můžete však mít míru projevů pod kontrolou.

* Buďte raději sebejistí, než abyste se zabývali možností odmítnutí. Zaměřte se na to, co můžete pro zaměstnavatele udělat. Pracovní poměr má vždy dvě strany, proto se nejprve ujistěte, že i vám se váš potenciální zaměstnavatel líbí.

* Nikdy nekritizujte vašeho předchozího zaměstnavatele nebo výkon vašeho bývalého spolupracovníka. Vyhněte se pokušení mluvit negativně o svém bývalém nadřízeném.

* Mluvte sebejistě, držte konverzaci v přátelském tónu a volnou.

* Nikdy nedávejte najevo rozčilení, pokud jste přerušeni nebo musíte čekat, přestože třeba rozčilení jste.

* Vyhněte se obranným gestům a omluvám za věci, které nemůžete změnit nebo za co nenesete odpovědnost — váš věk, vzdělání, pracovní minulost. Tyto věci jsou již dané a váš přístup k nim by měl být dobře naplánovaný a připravený.

* Připusťte, že něco nevíte, nejste-li si odpovědí jisti. Nikdo není vševědoucí.

* Nikdy nekuřte, i když vám dá partner najevo, že můžete.

Vyhněte se hovorovým obratům a výrazům, které používáte, když si nejste jisti nebo nevíte, jak pokračovat. Klidně si vyberte svůj čas k promyšlení další věty.

* Nikdy nepodceňujte vliv pracovníků personálního oddělení nebo jiných pracovníků bez rozhodovacích pravomocí. Raději berte takového člověka jako někoho, kdo může mít vliv na vašeho potenciálního nadřízeného, přestože třeba malý, než jako bezvýznamnou osobu.


Otázky, které mohou padnout

Osoba, která vede pohovor, může a měla by klást otázky související s vašimi předchozími zaměstnáními a nadřízenými. Připravte si na ně vhodné odpovědi.

* Proč odcházíte nebo jste odešel od posledního zaměstnavatele?

* Jakou referenci byste dostal od vašeho posledního zaměstnavatele?

* Co se vám líbilo/nelíbilo na vaší předchozí práci?

* Co si myslíte o vašich bývalých nadřízených?

* Jak jste vycházel s vašimi nadřízenými?

* Váš plat, zvýšení platu, povýšení.


Obvyklé otázky

Následující otázky jsou obvykle pokládány při přijímacím pohovoru. Některé se mohou jevit jako nedůležité, ale jsou to ty nejčastější dotazy. Jsou seřazeny podle kategorie zájmu. Promyslete si odpovědi na všechny z nich před pohovorem, abyste působili sebejistým dojmem a byli dobře připraveni.

Vaše kariéra

* Povězte mi něco o sobě.

* Povězte mi o vašem posledním zaměstnání.

* Jste spokojen s vaší dosavadní kariérou?

* Co byste chtěl dělat za pět let? Deset?

* Jaká je vaše představa o ideálním pozici? A proč?

* Jakých pracovních úspěchů si nejvíce vážíte?

Váš současný/minulý zaměstnavatel

* Proč odcházíte od vašeho současného zaměstnavatele?

* Jaký byl rozpočet, za nějž jste byl zodpovědný?

* Jaký typ člověka je váš nejbližší nadřízený?

* Jaké pravomoci se vám nejvíce líbí v současném zaměstnání?

* Jaký je váš plat?

* Jak vypadá váš pracovní den/týden/měsíc?

* Byl jste spokojen s ohodnocením vašeho posledního výkonu?

* Kolik máte podřízených?

Vaše zázemí, dovednosti a zkušenosti

* Jak byste popsali váš styl řízení?

* Jaké jsou vaše silné stránky? Jaké jsou vaše slabé stránky?

* Jste lepší manažer, nebo výkonný člověk?

* Máte nějaké mezinárodní zkušenosti?

* Jaký je podle vašeho názoru nejtěžší úkol, který musí manažer zvládnout?

* Jaké zkušenosti máte s propuštěním zaměstnanců?

* Jak byste definoval

úspěch? Podle této definice, jak moc jste úspěšný?

Vaše vzdělání

* Jaké máte dokončené vzdělání nebo kursy?

* Jak jste se připravoval na tuto práci? Získal jste nějaké ceny, stipendia či jiná ohodnocení?

* Pracoval jste při studiu?

Další současné pracovní nabídky

* Hledáte aktivně zaměstnání? Jak? Pokud ne, proč?

* Máte připravený životopis?

* Jak byste hodnotil tuto pozici ve srovnání s ostatními nabídkami?

* Máte rozpracované další nabídky? Jak jste daleko?

Váš budoucí zaměstnavatel

* Co víte o naší společnosti a kde jste ty informace našel?

* Proč vás zajímá právě naše nabídka?

* V čem vidíte váš přínos pro naši společnost?

Citlivá témata

* Zdáte se příliš kvalifikovaný na tuto pozici.

* Byla vaše práce někdy kritizována? Jak?

* Máte námitky proti provedení psychologických testů?

* Jak jste vycházel s vaším posledním šéfem?

* Kdybyste mohl budovat vaši kariéru znovu, co byste udělal jinak?

* Jaká práce, kterou jste kdy vykonával, byla nejtěžší? Proč?

* Co váš současný nadřízený považoval za vaše silné/slabé stránky?

* Řekněte mi něco o vaší největší chybě.


Máte nějaké otázky?

Přijímací pohovor není jednostranný výslech. Je to především dialog mezi dvěma osobami, náborovým pracovníkem a vámi. Je tedy pro vás stejně důležité klást otázky jako na ně odpovídat. Jediný způsob, jak porovnat vaši kvalifikaci s požadavky zaměstnavatele, je kladení smysluplných otázek a dávání vhodných odpovědí.

Doporučujeme držet se pěti základních témat, která zahrnují ty nejdůležitější otázky, které můžete položit během přijímacího pohovoru. Váš

úspěch závisí na tom, jak správně položíte otázky během pohovoru a jak správně vyhodnotíte odpovědi, kterých se vám na tyto otázky dostane.

1. Jaké odpovědnosti jsou v popisu práce pro tuto pozici?

2. Jaké zdroje jsou k dispozici pro splnění těchto odpovědností?

3. Jaká je úroveň pravomocí pro tuto pozici?

4. Jakým způsobem je posuzován výkon na této pozici?

5. Jaká je firemní kultura v této společnosti?

 

Analyza dní po listopadu 1989 : "Bylo zjištěno, že systém blbé totality byl vystřídán systémem totální blbosti"°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Lidé by měli chodit bosi. Je to mnohem zdravější. Většině těch, kteří se ráno probudí obuti, bolí hlava.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Zazvoní telefon: "Je to První plynárenská?" "Nene, tady je První elektrárenská." "No, to je jedno. Vás bych taky nakopal. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Rok 1961. V rádiu právě hlásili, že Sovětský svaz vypustil do vesmíru raketu s prvním člověkem na palubě. Chlapeček to uslyšel a utíká za dědou: "Dědečku, dědečku, Rusové poslali člověka do vesmíru!" "Do vesmíru?! To už neposílají na Sibiř?"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°Doktor vrazí do pokoje se samopalem a zařve na pacienty: "Tak tohle je poslední dávka, kterou vám hradí pojišťovna!"°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°Polovina mladých lidí v České republice vidí svoji budoucnost v Čechách optimisticky... ...druhá polovina nemá na drogy peníze.°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°Ptá se muž Boha: Proč jsi udělal ženu tak hezkou? Abys ji miloval, odpoví Bůh. A proč je teda tak hloupá? Aby milovala tebe. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°V hospodě si podnapilý muž upřeně prohlíží dva chlapíky u vedlejšího stolu. Nakonec mu jeden z nich povídá: - Žádný strach, nejste opilý. My jsme dvojčata. - Cože?! Všichni čtyři?°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°Manžel se vrací z hospody a nemůže se trefit do dveří. Manželka se jde po pěti minutách podívat, co mlátí do dveří, spatří manžela a povídá: - Ty máš ale opici! A manžel odpoví: - Jsem rád, že jsi sebekritická.°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žijeme v elektrifikované době. Do práce chodíme s odporem, v práci sedíme s napětím a když se dotkneme vedení, tak nás kopne do pr..le.°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°Zezadu autobusu: „Ty s tim dneska jedeš°, jak s hnojem!“ Ze předu od řidiče: „Co naložim, to vezu.“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Ve vlaku: „Paní, řekněte vašemu synovi, ať mě nenapodobuje!“ „Petříčku, přestaň ze sebe dělat debila!“°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°"Ty jsi hrozný chlap," říká pani Nováková manželovi, "Všechno děláš obráceně!" "To je pravda, nejdřív jsem si tě vzal a teprve potom jsem tě poznal."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Manžel vyčítá ženě: "Pozoruji, že pečuješ o své šaty mnohem víc než o mě!" "Ovšem," odpoví žena. "Bez tebe se mohu ukázat všude, ale bez šatů ne."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°° Přijde synek domů a řiká tatínkovi: "Tati, tak jsem měl dnes prvni pohlavní styk" "Dobře, tak si sedni a popovídáme si o tom" "Nemůžu, ješte mě bolí zadek"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Definice ideálního manžela: Ideální manžel: - nekouři, - nepije, - neflirtuje, - neexistuje.°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Víte jaký je rozdíl mezi placeným a neplaceným sexem?Ten placenej je levnějši.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Jaky je rozdíl mezi ženou a mlhou? Žádný. Když se ráno zvedne a zmizí, tak bude pěkný den!°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Manžel vleze do postele a zašeptá vášnivě do ucha manželky: "Jsem bez trenek." - "Co mě budíš! Zítra ti jedny vyperu." °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° Plazí se dva opilci po kolejích a jeden říká: "To jsou ale blbý schody!" a druhý na to: "Co schody, ale to zábradlí!"°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Manžel vyčítá manželce: „Ty udržuješ v našem bytě pořádek jenom proto, že jsi líná hledat!“ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° 50 % manželství končí rozvodem. To není tak špatný výsledek, když uvážíme, že těch zbylých 50 % končí smrtí. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Žena je jako košile. Až když jí máš na krku, poznáš, co je to za číslo.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°° Říká bača manželce: "Ten beran je nějaký smutný, neměl bych ho podříznout?" "No, když myslíš, že ho to rozveselí."°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°V restauraci: "Místní specialitou jsou šneci." "Vím, jeden mne obsluhoval."°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°Přijde zeťák z hospody domů, ve dveřích stoji nasupená tchýně s koštětem a zeťák se ji ptá: "Zametáte nebo odlétáte?"°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Lidi o mně říkají, že jsem flegmatik. Mně je to ale jedno! °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°
Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: "Tak co?" "Ále, nikde nic." "Víš co? Tak vezmeme nějaký bez
ozdob."°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Přijde do knihkupectví žena v černém.V ruce drží knížku Kapesní atlas hub. Prodavač si jí všimne a okamžitě k ní běží: "Upřímnou soustrast paní, autor už tu chybu opravil!"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Kanibalové, otec a syn, jdou po pláži a vidí krásnou blondýnku. Syn se ptá: "Tati, sníme ji?" "Ale kdepak. Vezmem si ji domů a sníme maminku."°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tři prostitutky potkají ministra zdravotnictví. Dvě ho uctivě zdraví a třetí se nechápavě ptá: "Co je to za člověka?" "Holka, ten zdědil největší bordel v republice!"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°K lékaři příjde pacient s kudlou v zádech.Doktor kudlu vytáhne a vrazí mu ji do oka a řekne:Běžte na oční,tam mají do 6.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" "Jo, a jak?" "Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem." "Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Přijde pán do hospody a povídá: Helejïte se, já vám řeknu senzační vtip o policajtech. V rohu se zvedne chlap a povídá: Pane, upozorňuji vás, že já jsem policista!- Pán na to: Tak dobře, já to řeknu pomalu a dvakrát.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žena vyčítá mužovi: "Mohl by jsi pro mě něco udělat, abych nemusela stále chodit domů přes ten les? Večer tam bývá tma, co když mě tam někdo znásilní?" - "Neboj, taková tma nikdy nebude!"°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Ještě nikdy jsem neviděl tolik suchých hub jako v neděli. Nepovídej, ty jsi byl v lese? Ne, ale v hospodě došlo pivo.
SLOVNÍK
Čj > Aj
Aj > Čj

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one