Vítejte u nás. Děkujeme za návštěvu neoficiálních stránek pošumavské vesnice Otín.
........................
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
...........................
kalendář jmen
********************

LEDEN

Leden jasný, roček krásný

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu

Leden studený, duben zelený

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu

Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší

Lednový déšť z pecnu odkrajuje

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste

Suchý leden, mokrý červen

Když je leden bílý, je sedlákovi milý


ÚNOR

Únor bílý, pole sílí.
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.
Únor netrkne-li rohem, šlehne ocasem.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.
Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.
Kdyby měl únor takovou moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.

2. únor - Hromnice
Na hromnice o hodinu více.
Na hromnice zimy polovice.
Hromnice-li jasné, čisté, potrvá déle zima jistě; pakli sněží nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá.
Na hromnice kalužky, budou jabka i hrušky.
Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyry neděle zpátky zas pílí.
Na Hromnice si musí skřivan vrznout i kdyby měl zmrznout.

3. únor - Blažej
Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka střapec od biče smočil, čekají dlouhý len.

14. únor - Valentin
Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka.

 

BŘEZEN

Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.
Březnové slunce od nohou studí.
Březen - za kamna vlezem.
Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i dokonce zalehne.
Březen suchý, duben mokrý, květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává.
Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben zazelená, květen mu to spálí.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li i nadělat.

3. březen
Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.

6. březen
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

7. březen
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
Zima, kterou Tomáš nese dlouho námi ještě třese.

10. březen
Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.

12. březen
Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.

17. březen
Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc.

19. březen
Svatý Josef zháší světlo.
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo padá sníh, bude mokro a neúroda.
Je-li na sv. Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.

25. březen
Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.
Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.

27. březen
Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.

31. březen
O svaté Balbíně je už po zimě.

 

DUBEN

Dubnové počasí nevyslovíš.
Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
Duben je napůl březen a napůl květen.
V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
Panská láska a dubnový sníh dlouho nevydrží.
Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
Dětský pláč, panská přízeň a dubnové počasí jsou vždy nestálé.
V dubnu svrchu hřeje, od spodu mrazí. 

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
Co duben našetří, to květen spálí.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a senům přístup radný.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu

 

KVĚTEN

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
Co duben našetří, to květen spálí.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a senům přístup radný.

1.května
Na Filipa a jakuba, koníček trávy naškubá.
Před Filipem deštík noční, úrodu vám věští nám roční.

4. května
Je-li na sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů.

11.května
Désť na Mamerta, Serváce a Bonifáce, prší pak celé léto.

12. května
Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.

13. května
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

15. května
Déšť sv. Žofie švestky ubije.
Svatá Žofiepole často zalije.

26. května
Když na Urbana prší, bude hodně myší.
Na Urbana se seje len.
Déšť o letnicích, slunce na Boží tělo.


>ČERVEN

 • Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.
 • Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
 • Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
 • Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
 • Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa.
 • V červnu-li víc sucho bývá,
  urodí se hojnost dobrého vína.
 

  Boží tělo (pohyblivý svátek)

(od 21. 5. do 24. 6.)

 • Na Boží tělo jaký den, takové počasí po celý týden.
 • Jasno-li o Božím těle, dobrý rok čekejte směle!
 • Na Boží tělo nastane-li jasný čas, to znamená bezpečný kvas.
 • Když o Božím těle zmoknou na oltářích věnečky,
  zmoknou na lukách děvečky.
 • Po Božím těle do vody směle!
 • Když utíkají na Boží tělo od oltářů sekáči,
  budou sušit seno v pekáči.

1. června sv. Justinus - Fortunáta - Laura 

O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.

6. června  sv. Norbert - Norbert

O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu.

8. června sv. Medard - Medard

Jaký na Medarda čas, taký čtyřicet dní zas.

 • Medardova kápě - čtyřicet dní kape.
 • Když na Medarda prší, těžko se seno suší.
 • Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.

11. června sv. Barnabáš - Bruno

O svatém Barnabáši bouřky často straší.

Prší-li na svatého Barnabáše - padají hrozny do koše.

12. června sv. Jan z Fakunda - Antonie

Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

13. června sv. Antonín Paduánský

Na svatý Antonín len zasít neprodlím.

Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.

Na svatého Antonína broušení kos započíná

15. června sv. Vít - Vít

Svatý Vít dává trávě pít.

Prší-li na svatého Víta, prší 31 dní.

Déšť o svatém Vítu, škodí ječmeni i žitu.

Nasázíš-li zelí do Víta, bude zelnice bita.

Na svatého Víta ve dne v noci svítá.

Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, u paty již svítá.

 

21. června sv. Alois Gonzaga - Alois

Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!

23. června sv. Josef Cafasso - Zdeňka

Agripina - Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

24. června  Narození sv. Jana Křtitele - Jan

Na svatého Jana jahody do džbána!

Na svatého Jana noc nebývá žádná.

Na Jána jasně - vozí se seno krásné.

Na Jána bez deště - bude pěkně ještě.

O Janu-li sucho hostí, máme o žních mokra dosti.

Když svatojánská muška pěkně se leskne a svítí,
bude počasí pěkné a můžeme do přírody na tanec jíti.

Není-li ji však do svatého Jana viděti,
budeme v chladnu a dešti doma seděti.

Prší-li v den Jana Křtitele, louskáme červivé ořechy nesměle.

Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dny celé;
je-li bez deště, bude pěkně ještě.

Jaké počasí o Janu bývá, takové i Michal mívá.

Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před vánocemi sněží.

Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí, ale o svatém Jáně ani za vodu ve džbáně

Déšť na svatého Jana Křtitele - nenasbíráš ořechů do věrtele.

25. června sv. Vilém z Vercelli a Ivan - Ivan

Svatý Ivan bývá plačtivý pán.

27. června sv. Cyril Alexandrijský a Ladislav Uherský - Ladislav

Jaké počasí se na Ladislava objevuje, takové se sedm neděl ukazuje.

Prší-li na svatého Ladislava, déšť dlouho přetrvá.

29. června sv. Petr a Pavel - Petr a Pavel

Na Petra Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.

Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší.

Na svatého Petra a Pavla, když hrom tříská, hřiby do země zatiská.

Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.

Je-li od Petra až po Vavřince parno,
bývá v zimě dlouho studeno.

Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.

ČERVENEC 

Když dne ubývá, horka přibívá.

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Červenec horký, pěkné jsou vdolky.

Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.

4.Červenec

Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.

13.Červenec

Svatá Markéta, hodila srp do žita

Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší.

25.Červenec

Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.

26.Červenec

Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní před svatou Annou začnou žně.

Svatá Anna - chladna z rána.

SRPEN

Srpen začíná, co červenec končil

Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží

Srpen a únor - tepla a zimy úmor.

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.

Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.

Když nás srpen deštěm nepokropí, ten už potom škody nenatropí.

V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda

Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

V srpnu-li máš hojně slunečnosti, budeš mít víno dosti.

Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.

Moc hub srpnových - moc vánic sněhových

Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje

ZÁŘÍ

Co srpen nedovařil, žáří nedosmaží.

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.

Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.

Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Bouřka v září - sníh v prosinci.

V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.

 

ŘÍJEN

Po teplém září zle se říjen tváří.

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.

Teplý říjen - studený listopad.

Teplý říjen - studený únor.

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.

Říjen když blýská, zima plíská.

Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.

V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.

Studený říjen - zelený leden.

Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.

Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.

Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima

Listopadové hřmění pšenici v zlato mění

Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody

Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá

Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích létat komáři

 

 

PROSINEC

Když prosinec bystří, po vánocích jiskří

Prosinec naleje a leden zavěje.

Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy báti.

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí

Jaký prosinec, takové jaro

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu

Když měsíc o vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá

Je-li studený prosinec, hodně práce bude mít žnec.

Lepší vánoce třeskuté než tekuté

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná

Je-li v prosinci ještě mnoho sedmikrásek, nebude dlouho mrznout.

 

Analyza dní po listopadu 1989 : "Bylo zjištěno, že systém blbé totality byl vystřídán systémem totální blbosti"°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Lidé by měli chodit bosi. Je to mnohem zdravější. Většině těch, kteří se ráno probudí obuti, bolí hlava.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Zazvoní telefon: "Je to První plynárenská?" "Nene, tady je První elektrárenská." "No, to je jedno. Vás bych taky nakopal. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Rok 1961. V rádiu právě hlásili, že Sovětský svaz vypustil do vesmíru raketu s prvním člověkem na palubě. Chlapeček to uslyšel a utíká za dědou: "Dědečku, dědečku, Rusové poslali člověka do vesmíru!" "Do vesmíru?! To už neposílají na Sibiř?"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°Doktor vrazí do pokoje se samopalem a zařve na pacienty: "Tak tohle je poslední dávka, kterou vám hradí pojišťovna!"°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°Polovina mladých lidí v České republice vidí svoji budoucnost v Čechách optimisticky... ...druhá polovina nemá na drogy peníze.°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°Ptá se muž Boha: Proč jsi udělal ženu tak hezkou? Abys ji miloval, odpoví Bůh. A proč je teda tak hloupá? Aby milovala tebe. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°V hospodě si podnapilý muž upřeně prohlíží dva chlapíky u vedlejšího stolu. Nakonec mu jeden z nich povídá: - Žádný strach, nejste opilý. My jsme dvojčata. - Cože?! Všichni čtyři?°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°Manžel se vrací z hospody a nemůže se trefit do dveří. Manželka se jde po pěti minutách podívat, co mlátí do dveří, spatří manžela a povídá: - Ty máš ale opici! A manžel odpoví: - Jsem rád, že jsi sebekritická.°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žijeme v elektrifikované době. Do práce chodíme s odporem, v práci sedíme s napětím a když se dotkneme vedení, tak nás kopne do pr..le.°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°Zezadu autobusu: „Ty s tim dneska jedeš°, jak s hnojem!“ Ze předu od řidiče: „Co naložim, to vezu.“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Ve vlaku: „Paní, řekněte vašemu synovi, ať mě nenapodobuje!“ „Petříčku, přestaň ze sebe dělat debila!“°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°"Ty jsi hrozný chlap," říká pani Nováková manželovi, "Všechno děláš obráceně!" "To je pravda, nejdřív jsem si tě vzal a teprve potom jsem tě poznal."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Manžel vyčítá ženě: "Pozoruji, že pečuješ o své šaty mnohem víc než o mě!" "Ovšem," odpoví žena. "Bez tebe se mohu ukázat všude, ale bez šatů ne."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°° Přijde synek domů a řiká tatínkovi: "Tati, tak jsem měl dnes prvni pohlavní styk" "Dobře, tak si sedni a popovídáme si o tom" "Nemůžu, ješte mě bolí zadek"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Definice ideálního manžela: Ideální manžel: - nekouři, - nepije, - neflirtuje, - neexistuje.°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Víte jaký je rozdíl mezi placeným a neplaceným sexem?Ten placenej je levnějši.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Jaky je rozdíl mezi ženou a mlhou? Žádný. Když se ráno zvedne a zmizí, tak bude pěkný den!°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Manžel vleze do postele a zašeptá vášnivě do ucha manželky: "Jsem bez trenek." - "Co mě budíš! Zítra ti jedny vyperu." °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° Plazí se dva opilci po kolejích a jeden říká: "To jsou ale blbý schody!" a druhý na to: "Co schody, ale to zábradlí!"°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Manžel vyčítá manželce: „Ty udržuješ v našem bytě pořádek jenom proto, že jsi líná hledat!“ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° 50 % manželství končí rozvodem. To není tak špatný výsledek, když uvážíme, že těch zbylých 50 % končí smrtí. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Žena je jako košile. Až když jí máš na krku, poznáš, co je to za číslo.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°° Říká bača manželce: "Ten beran je nějaký smutný, neměl bych ho podříznout?" "No, když myslíš, že ho to rozveselí."°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°V restauraci: "Místní specialitou jsou šneci." "Vím, jeden mne obsluhoval."°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°Přijde zeťák z hospody domů, ve dveřích stoji nasupená tchýně s koštětem a zeťák se ji ptá: "Zametáte nebo odlétáte?"°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Lidi o mně říkají, že jsem flegmatik. Mně je to ale jedno! °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°
Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: "Tak co?" "Ále, nikde nic." "Víš co? Tak vezmeme nějaký bez
ozdob."°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Přijde do knihkupectví žena v černém.V ruce drží knížku Kapesní atlas hub. Prodavač si jí všimne a okamžitě k ní běží: "Upřímnou soustrast paní, autor už tu chybu opravil!"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Kanibalové, otec a syn, jdou po pláži a vidí krásnou blondýnku. Syn se ptá: "Tati, sníme ji?" "Ale kdepak. Vezmem si ji domů a sníme maminku."°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tři prostitutky potkají ministra zdravotnictví. Dvě ho uctivě zdraví a třetí se nechápavě ptá: "Co je to za člověka?" "Holka, ten zdědil největší bordel v republice!"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°K lékaři příjde pacient s kudlou v zádech.Doktor kudlu vytáhne a vrazí mu ji do oka a řekne:Běžte na oční,tam mají do 6.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" "Jo, a jak?" "Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem." "Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Přijde pán do hospody a povídá: Helejïte se, já vám řeknu senzační vtip o policajtech. V rohu se zvedne chlap a povídá: Pane, upozorňuji vás, že já jsem policista!- Pán na to: Tak dobře, já to řeknu pomalu a dvakrát.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žena vyčítá mužovi: "Mohl by jsi pro mě něco udělat, abych nemusela stále chodit domů přes ten les? Večer tam bývá tma, co když mě tam někdo znásilní?" - "Neboj, taková tma nikdy nebude!"°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Ještě nikdy jsem neviděl tolik suchých hub jako v neděli. Nepovídej, ty jsi byl v lese? Ne, ale v hospodě došlo pivo.
SLOVNÍK
Čj > Aj
Aj > Čj

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one