Vítejte u nás. Děkujeme za návštěvu neoficiálních stránek pošumavské vesnice Otín.
........................
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
...........................
kalendář jmen

Historie / History

 

 • Otínská tvrz měnila velmi často své majitele. Původně zde stávaly dvě tvrze, nová a stará, na níž dnes upomíná jen zbytek valu. Otín, Votín, Votíno, Wotovo se v archivních záznamech objevuje prvně rokem 1379. Jméno vzniklo pravděpodobně od jména Ota, asi jako Otův dvůr, Otova ves.

 

 

 

Rok              Majitel

1379        Jeniš a Oldřich

1392          Chvalek z Oczina

1458          Vaněk z Otína

1534          Burjan Boříkovský z Košmberka

1550          Šebestián z Rajchenbachu na Srbicích

   ?                      synové Kryštof a Jindřich  

   ?              Václav Broum z Miřetic  

   ?               Fabián Mejtolár z Mejtolu

1558          Matyáš Kafunk z Poborovic

  ?                      syn Pavel

  ?                Kaničtí z Čachrova, za jejichž držení původní stará tvrz zvaná „Šabat"

                    zpustla a Kaničtí staví tvrz novou, stará tvrz je užívána jako spilka

1656                    synové Kanických (Jan Jiří, Vilém Theodor, Petr Ferdinand)

1669           Marie Žofie Bukovská (rozená Strausovna z Heydersdorfu)

1678           Jan Příchovský z Příchovic (za 8 000 zl.)

1705                        syn Albrecht Karel z Příchovic, přikoupil Předslav. Otín a Předslav
                          spojeny v jeden velkostatek, tvrz Předslav zaniká a je přestavěna později
                           na pivovar, který 28.2.1883 vyhořel a již nebyl obnoven, sloužil k ubytování
                          čeledi velkostatku a za majitelky Zedwitzové (1896 - 1909) přestavěn
                          na lihovar.

1708           Vilém Přibík z Kokořova (za 14 200 zl.), bezdětný 

1712           Vilém Přibík z Újezda, získává statky dědictvím

1724           Adankt a Václav Isidor z Újezda

   ?               Mariana Michnová z Újezda

1735           Viktorie z Unwerthu (rozená z Engelsflussen, za 42 000 zl.)

1743           František Adam Janovský z Janovic, za 43 000 zl., (r.1750 přikupuje statek
                  Habartice s dvorem Chuchle od švagra Ignáce z Unwerthu za 15 000 zl.)

1780                         syn Jan Vincenc. Zdědil 3 spojené statky Otín, Předslav a Habartice
                            se statkem Chuchle (ten r. 1782 prodal). Janovským patřil také dům na
                           „Loubském
 předměstí" v Klatovech, který byl až do r. 1905
                      označován jako „Votínská 
chalupa", na jejímž místě byla r. 1907
                      postavena záložna, od r. 1994  muzeum Dr. 
K. Hostaše

                       Po smrti Jana Vincence pro obrovské dluhy statek (kromě Chuchle)
                       prodán v dražbě. 

     ?             Ferdinand ze Sternfeldu (jehož iniciály jsou nad vchodem kostelní věže v

                    Předslavi, kterou začal stavět. Její dokončení provedl až Měchura),

                    za 96 000 zl.

    ?                             dcera Aloisie provd. Somsichová ze Saar

1809.8.5.      Jan Měchura (Miechura), za 114 000 zl., který r. 1810 staví na místě nové tvrze
                        zámeček,
 r. 1818 získává zpět dvůr Chuchli za 26 000 zl. a připojuje opět k
                  Habarticům

1852            Leopold Eugen Měchura - syn Jana Měchury

1870                              syn Viktor, statek neudržel

1875            MUDr. Vojtěch Duchek, dvorní rada, prof. vídeňské university, za 250 000 zl.                                 s Předslaví, zemř. 2.3.1882, vdova Marie Duchková statky prodala

1882            Berta Halbmajerová

                   po sňatku s bývalým nadporučíkem Karlem Haněllem přepustila statek Habartice,                       Chuchle a Annahof manželovi. Ponechala si Otín a Předslav. Všechny statky po                        2 letech prodali.

1890            Jaroslav a Marie Procházkovi, velkoobchodník dřívím v Praze, za 265 000 zl.,                                 marnotratný život synů Karla, Ladislava, Jaroslava a Emanuela připravil jejich                             otce o jmění, po jeho smrti r. 1893 na statek uvalen konkurs

1894            František Nolč, za 150 000 zl.

1896            Olga Zedwitzová z Liebensteinu, která r. 1909 statky rozparcelovala a prodala.

                    Většinu otínského velkostatku koupil statkář František Kožíšek. Část pozemků                           v Předslavi a Otíně byla rozprodána občanům.

                     Předslavský dvůr s polnostmi koupil statkář Antonín Šimice.

                     Annahof koupil soukromník z Poleně Josef Černý.

                     Lihovar v Předslavi koupil Julius Vantoch z Nymburka, ten jej 24.11.1921 prodal                        za 35 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol, která ihned na místě postavila                           dnešní sokolovnu.

                     Zámek v Otíně koupil:

1909             Ferdinand Altvater

1925             Josef Jílek, podnikatel staveb z Ostravy, za 400 000 Kč, zámek opravil a prodal

1927             JUDr. Karel Groš, bývalý pražský starosta

1938             manželé Michovští (Emilie Michovská † 9. 3. 1958) byli posledními majiteli,

                 pak byl zámek převeden do vlastnictví státu, tehdejší památkové správy 

 

 

  Následovaly instituce a podniky, které objekt využívaly jako skladovací prostory a ani částečné uskutečňování různých projektů (muzeum F. Palackého, penzion) nezabránilo jeho chátrání a devastaci. Nyní je zčásti renovovaný zámek (722 m2 zastavěné plochy; 1400 m2 obytné, sklep a půdní prostory), park (21 373 m2, 553 m2 rybník) a gloriet v držení německého majitele, společnosti Agamus s.r.o., a pro veřejnost nepřístupný.

Otínský zámek není velký, jde o jednopatrovou budovu se dvěma křídly krytou sedlovými střechami a s balkonem obráceným k jihovýchodu. Původně raně barokní zámek, později přestavěný na empírový, je postaven v parku, kde ještě dnes můžeme spatřit krásné tisy. Nenalezneme zde už upravené sídlo a ošetřovaný nádherný park, jak tomu bylo před dvěma sty lety. Zlaté lilie, rododendrony, jinany, cypřiše, zeravy atd., stejně jako kruhové kašny s fontanou a keři zimostrázu si můžeme už jen domyslet. Stoleté stromy byly pokoutně pokáceny (asi r. 2010) a za tichého přihlížení úřadů se z výjimečného parku stalo rozježděné rumiště s dráhou pro čtyřkolky. Od roku 1810 je dominantou východní hranice parku patrový gloriet, jehož postranní dveře vedou do lipové aleje, směřující k Předslavi.

Otín a Předslav mívaly společného majitele (otínské panství drželo patronát nad Předslaví) s výjimkou let 1700 - 1708, kdy Otín patřil Příchovským z Příchovic a Předslav Kanickým z Čachrova.

V současné době je zámek s prostorami parku zapsán na seznamu kulturních památek (od 3.5.1958) a od poloviny roku 2010 nabídnut realitní kanceláří k prodeji včetně zařízení nyní za 6 750 000 Kč.          

 

První světová válka v Otíně

Dne 29. 7. 1914 vypovídá Rakousko - Uhersko válku Srbsku a právě v den, kdy v Předslavi byla slavena Jakubská pouť - 30. 7. , přijíždí v kočáru posel s vyhláškou mobilizace. Všichni muži do 50 let byli odvedeni do války a polní a hospodářské práce musely vykonávat ženy s dětmi. Nastala bída, nedostatek pracovní síly a byly nařízeny rekvizice obilí, potravin, hromosvodů a zvonů, nucené sbírky kopřiv, jahodového a ostružinového listí, olova a šatstva.

Válka se šířila po světě, který stál  proti spojenému Rakousko -Uhersku, Německu, Bulharsku a Turecku. Nastal nedostatek jídla a ceny životních potřeb dosáhly ohromné výše, proto byly nařízeny  maximální ceny potravin a stanoven příděl na 1 osobu. Obyvatelé měst se rozjížděli  po vesnicích a skupovali vše potřebné pro živobytí. Do Otína  přijížděli lidé hlavně z Plzně. Maximální ceny se nedodržovaly a ceny šplhaly stále výš.

 

Před válkou byly ceny                                   a  v  r. 1918

např.:  pšenice                    12 K                                  

           ostatní obilí       6 - 10 K

            brambory          2 -  3 K

            máslo            1,50 - 2 K / kg                    50 K

            tvaroh                    20 h                            3 K

            mléko                       8 h / litr                    1 K

            med                          1 K / kg

            kuře                          1 K

            husa                    2 - 3 K

            pivo                         24 h / litr     1,40 - 2 K            

            vejce                         4 h                          1 K

            kráva           100 - 200 K

            kůň              100 - 500 K

            boty                 10 - 12 K                         200 K

            pánské šaty      20 - 30 K                      600 - 1000 K

            bochník chleba                                            30 K

 

Dobytek se nesměl soukromě porážet, ale při nastalém nedostatku dřeva a uhlí, kdo chtěl palivo získat, musel sebou přivézt aprovizaci - mléko, chleba, vejce,.....i poražený dobytek. Pro uhlí jezdili s povozy lidé z Otína nejčastěji do Mantavy, Merklína a Chotěšova. Z vesnice se 1.světové války zúčastnilo 14 mužů, 7 z nich se však domů nevrátilo a dalších 7 před svým návratem prošlo ruskými a srbskými bojišti, kde byli mnozí raněni a zajati.

.
.
.
.
.
To nechte být
07_to_nechte_byt.mp3  3.93MB
J. Nohavica
.
.
.
.
.
Otínský pivovar


OTÍN          Úvodní strana        

             Seznam O           

Votino 
Klatovy 
                                                                                        ? 1611 - 1900
 • Jiří Kanický z Čachrova
 • Ludmila Kanická z Poborovic
 • Jan Jiří a Vilém Jetřich Kaničtí z Čachrova
 • Jan Jiří Kanický z Čachrova a Marie Žofie Bukovanská z Heidersdorfu
 • Marie Žofie Bukovanská z Heidersdorfu
 • Jan Vilém Přichovský z Příchovic
 • Albrecht Karel Příchovský z Příchovic
 • Přibík Vilém Kokořovec z Kokořova
 • Přibík Josef a Václav Isidor z Kokořova
 • Marie Anna Michnová z Kokořova
 • Viktorie Anna Unverthová z Engelflussu
 • František Adam Jankovský z Janovic
 • Jan Vincent Janovský z Janovic
 • Ferdinand ze Sternfeldu
 • Aloisie de Saar
 • Judr. Jan Měchura
 • Leopold Evžen Měchura
 • Viktor Měchura
 • Marie Zeithammerová
 • Viktor Věchura
 • MuDr.Vojtěch Duchek
 • Berta Halbmayrová
 • Jaroslav a Marie Procházkové
 • Berta Hanelová
 • Olga Zedwitz - Liebenstein

 

Analyza dní po listopadu 1989 : "Bylo zjištěno, že systém blbé totality byl vystřídán systémem totální blbosti"°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Lidé by měli chodit bosi. Je to mnohem zdravější. Většině těch, kteří se ráno probudí obuti, bolí hlava.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Zazvoní telefon: "Je to První plynárenská?" "Nene, tady je První elektrárenská." "No, to je jedno. Vás bych taky nakopal. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Rok 1961. V rádiu právě hlásili, že Sovětský svaz vypustil do vesmíru raketu s prvním člověkem na palubě. Chlapeček to uslyšel a utíká za dědou: "Dědečku, dědečku, Rusové poslali člověka do vesmíru!" "Do vesmíru?! To už neposílají na Sibiř?"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°Doktor vrazí do pokoje se samopalem a zařve na pacienty: "Tak tohle je poslední dávka, kterou vám hradí pojišťovna!"°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°Polovina mladých lidí v České republice vidí svoji budoucnost v Čechách optimisticky... ...druhá polovina nemá na drogy peníze.°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°Ptá se muž Boha: Proč jsi udělal ženu tak hezkou? Abys ji miloval, odpoví Bůh. A proč je teda tak hloupá? Aby milovala tebe. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°V hospodě si podnapilý muž upřeně prohlíží dva chlapíky u vedlejšího stolu. Nakonec mu jeden z nich povídá: - Žádný strach, nejste opilý. My jsme dvojčata. - Cože?! Všichni čtyři?°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°Manžel se vrací z hospody a nemůže se trefit do dveří. Manželka se jde po pěti minutách podívat, co mlátí do dveří, spatří manžela a povídá: - Ty máš ale opici! A manžel odpoví: - Jsem rád, že jsi sebekritická.°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žijeme v elektrifikované době. Do práce chodíme s odporem, v práci sedíme s napětím a když se dotkneme vedení, tak nás kopne do pr..le.°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°Zezadu autobusu: „Ty s tim dneska jedeš°, jak s hnojem!“ Ze předu od řidiče: „Co naložim, to vezu.“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Ve vlaku: „Paní, řekněte vašemu synovi, ať mě nenapodobuje!“ „Petříčku, přestaň ze sebe dělat debila!“°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°"Ty jsi hrozný chlap," říká pani Nováková manželovi, "Všechno děláš obráceně!" "To je pravda, nejdřív jsem si tě vzal a teprve potom jsem tě poznal."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Manžel vyčítá ženě: "Pozoruji, že pečuješ o své šaty mnohem víc než o mě!" "Ovšem," odpoví žena. "Bez tebe se mohu ukázat všude, ale bez šatů ne."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°° Přijde synek domů a řiká tatínkovi: "Tati, tak jsem měl dnes prvni pohlavní styk" "Dobře, tak si sedni a popovídáme si o tom" "Nemůžu, ješte mě bolí zadek"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Definice ideálního manžela: Ideální manžel: - nekouři, - nepije, - neflirtuje, - neexistuje.°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Víte jaký je rozdíl mezi placeným a neplaceným sexem?Ten placenej je levnějši.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Jaky je rozdíl mezi ženou a mlhou? Žádný. Když se ráno zvedne a zmizí, tak bude pěkný den!°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Manžel vleze do postele a zašeptá vášnivě do ucha manželky: "Jsem bez trenek." - "Co mě budíš! Zítra ti jedny vyperu." °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° Plazí se dva opilci po kolejích a jeden říká: "To jsou ale blbý schody!" a druhý na to: "Co schody, ale to zábradlí!"°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Manžel vyčítá manželce: „Ty udržuješ v našem bytě pořádek jenom proto, že jsi líná hledat!“ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° 50 % manželství končí rozvodem. To není tak špatný výsledek, když uvážíme, že těch zbylých 50 % končí smrtí. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Žena je jako košile. Až když jí máš na krku, poznáš, co je to za číslo.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°° Říká bača manželce: "Ten beran je nějaký smutný, neměl bych ho podříznout?" "No, když myslíš, že ho to rozveselí."°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°V restauraci: "Místní specialitou jsou šneci." "Vím, jeden mne obsluhoval."°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°Přijde zeťák z hospody domů, ve dveřích stoji nasupená tchýně s koštětem a zeťák se ji ptá: "Zametáte nebo odlétáte?"°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Lidi o mně říkají, že jsem flegmatik. Mně je to ale jedno! °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°
Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: "Tak co?" "Ále, nikde nic." "Víš co? Tak vezmeme nějaký bez
ozdob."°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Přijde do knihkupectví žena v černém.V ruce drží knížku Kapesní atlas hub. Prodavač si jí všimne a okamžitě k ní běží: "Upřímnou soustrast paní, autor už tu chybu opravil!"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Kanibalové, otec a syn, jdou po pláži a vidí krásnou blondýnku. Syn se ptá: "Tati, sníme ji?" "Ale kdepak. Vezmem si ji domů a sníme maminku."°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tři prostitutky potkají ministra zdravotnictví. Dvě ho uctivě zdraví a třetí se nechápavě ptá: "Co je to za člověka?" "Holka, ten zdědil největší bordel v republice!"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°K lékaři příjde pacient s kudlou v zádech.Doktor kudlu vytáhne a vrazí mu ji do oka a řekne:Běžte na oční,tam mají do 6.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" "Jo, a jak?" "Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem." "Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Přijde pán do hospody a povídá: Helejïte se, já vám řeknu senzační vtip o policajtech. V rohu se zvedne chlap a povídá: Pane, upozorňuji vás, že já jsem policista!- Pán na to: Tak dobře, já to řeknu pomalu a dvakrát.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žena vyčítá mužovi: "Mohl by jsi pro mě něco udělat, abych nemusela stále chodit domů přes ten les? Večer tam bývá tma, co když mě tam někdo znásilní?" - "Neboj, taková tma nikdy nebude!"°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Ještě nikdy jsem neviděl tolik suchých hub jako v neděli. Nepovídej, ty jsi byl v lese? Ne, ale v hospodě došlo pivo.
SLOVNÍK
Čj > Aj
Aj > Čj

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one