Vítejte u nás. Děkujeme za návštěvu neoficiálních stránek pošumavské vesnice Otín.
........................
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
...........................
kalendář jmen

Okolí / Environs - km

Chcete-li se podívat na Kamýckou skálu, ve směru od Švihova přímo u cedule Kamýk na levé straně se nachází skála. Není vhodné na výlet s malými dětmi, schody na skálu jsou příliš strmé a i nahoře to není příliš bezpečné. 

 

0000410db_910517.jpg
000077807_a1cedb.jpg
000077808_010ec6.jpg
Cesta pro pěší nebo terénní vůz. Autem raději po silnici ze Švihova.
Cesta pro pěší nebo terénní vůz. Autem raději po silnici ze Švihova.

Kokšínský hrádek a Stará Úhlava

Hrádek Kokšín

Zřícenina hrádku (tvrze) na strmém vrchu nad řekou Úhlava, 1,5 km od Švihova.

Od konce 15. století hrádek sloužil nejspíše jako předsunuté opevnění nedalekého hradu Švihov. Účelem hrádku měla být ostraha stavidel vodního opevňovacího systému hradu Švihov.

Historie zříceniny je však doposud nejasná, hrádek je zřejmě starší než hrad Švihov. Od 16. století byl ponechán svému osudu a chátrá.

Základna tvrze měla rozměry 18x14 m, byla chráněna příkopem. Ten je nyní z části narušen blízkým lomem.

Ve stěně lomu byl v roce 1992 nalezen pravěký pazourkovitý úštěp. Toto je důkazem osídlení místa už v prehistorických dobách.

Stará Úhlava

Přírodní památka vzniklá při regulaci toku řeky Úhlavy v 30. a 40. letech 20. století. Jde o část původního koryta řeky, které není s regulovaným tokem řeky spojeno.

Vzniklo tak jezero, kde nyní žije řada ohrožených druhů živočichů (ledňáček říční, žluva hajní, otakárek fenyklový,…). Z rostlin pak stulík žlutý, kosatec žlutý, okřehek menší, rdes ostrolistý nebo tupolistý atd.

01.jpg
03.jpg
05.jpg
11.jpg
Screenshot_1.png
Kaple sv. Jana Nepomuckého
Monumentální torzo čtyřboké patrové barokní kaple sv. Jana Nepomuckého se nachází v lese, nedaleko obce Loreta jižně od Klatov. Ve zchátralém objektu objevíte zvláštní dílo - od 8. listopadu 2013 je na podlaze instalováno dílo Kristýny Kužvartové Kapka aneb Hladina hloubky, netypická podlaha, která je zvlněná jako vodní hladina, do níž spadla obří kapka vody.

Zřícenina, barokní kaple z roku 1730,  v lese asi 1km od Lorety byla postavena na vyvýšenině přímo proti zámku v Týnci. V roce 1783 byla zrušena a od roku 1790 ponechána zkáze.

Před druhou světovou válkou byla turisty krátce využívána jako rozhledna. Dnes z kaple zůstaly zachovány pouze obvodové zdi.

 

Nedaleko kaple se se směrem na Týnec (po žluté značce) nachází soustava několika rybníků sloužících jako  rezervace vodního ptactva.

Štola Loreta
Přírodní památka Štola Loreta se nachází při jihozápadním okraji osady Loreta asi 3 km jižně od Klatov. Svoji povahou a charakterem patří mezi evropsky významné lokality. Pro běžného návštěvníka je asi nejzajímavější její částí vstupní portál, který se nachází v těsném sousedství silnice na Týnec v mělké prohlubni původního jámového lomu. Vstup uzavírají vrata, opatřená otvorem pro vlet netopýrů. Vstupní portál staré důlní šachty, jinak též dolní ústí štoly, nese špatně viditelný letopočet 1889. Horní ústí štoly se nachází na dně rokle nalevo od lesní cesty ve směru ke zřícenině kaple sv. Jana Nepomuckého. Toto horní ústí je uzavřeno kovovou skruží s otvory a můžete jej zahlédnout na dně rokle v úrovni, kde je po pravé straně cesty umístěna značka přírodní rezervace.

 

Tato přírodní památka obsahující štolu je nejvýznamnějším zimovištěm netopýrů v západních Čechách, a to především netopýra velkého, netopýra řasnatého, vodního a ušatého. Chráněné území bylo vyhlášeno 1.1.1985 ONV v Klatovech, na rozloze 0,04 ha. Kód lokality: CZ0323644

Poutní kaple Loreta
Kapli po vzoru Svaté chýše založila již v roce 1711 Barbora Krakowská z Kolovrat.
Svatá chýše (Santa Casa) bylo označení pro údajný dům Panny Marie v Nazaretu v Palestině, který byl na konci 13.století podle legendy přenesen anděly z Nazaretu do baziliky v obci Loreta v Itálii. V období 16. až 18. století začaly vznikat po vzoru této Svaté chýše obdobné kaple označované jako lorety v celé katolické Evropě.
Na východním průčelí kaple jsou erby Kolowratů a Vrbnů a také obraz Panny Marie Loretánské.
Pokud budete mít štěstí a dostanete se dovnitř, tak uvidíte v interiéru kaple pozoruhodné cihlové stěny vyzdobené freskami s náboženskými motivy.

 


 
kaple_loreta_3.jpg
kaple_loreta_4.jpg
Poutní kaple Loreta
Poutní kaple Loreta

Zřícenina hradu Pušperku

 
 
 
 
Středověký hrad stojí severozápadně od Poleně. Jako k většině zřícenin a hradů se i k Pušperku vztahuje několik pověstí. Hovoří se v nich o pokladech. Podle pověstí byl Pušperk spojen podzemní chodbou s hradem Kouřim.  
Zříceniny hradu donjonového typu najdeme na vrcholu kopce nad obcí Liška. Poprvé připomínán r. 1266. Protože v době husitských válek patřil hrad katolíkům, před r. 1434 obležen, dobyt a pobořen husity, jako pustý se uvádí již r. 1447. Poté jej opravil Břeněk z Ronšperka, který odsud měl organizovat loupeže. Z tohoto důvodu byl Pušperk roku 1473 rozbořen Klatovskými.
V 17. stol. zde byla s použitím ruiny obytné věže vystavěna barokní kaple a zbytek areálu upraven, přičemž zanikla většina starších pozůstatků. Hrad obíhá mohutný příkop s vyzděnými svahy a valové opevnění.
315-300-sq.jpg
DSC12573.JPG
Image.aspx.jpg
Image.aspx 1.jpg
pusperk.jpg
v11890_ST_Pusperk.jpg
Screenshot_1.png
Na konci roku 2007 byla na vrchu Kožich (584 m.n.m.) v blízkosti obce Libákovice zahájena výstavba telekomunikační věže společnosti Vodafone. Již v roce 1865 zde stála jakási dřevěná vyhlídka pro zeměměřičské účely. Ta se pod vlivem počasí časem zřítila. V roce 1934 zde pak byla postavena triangulační věž se stejným účelem. Po ní zde zbyl do dnešní doby jen žulový kvádr jako značka zeměměřičů. Prostor pod skálou pak nějaký čas využívali vojáci, kteří zde zbudovali bunkr a odpalovací rampy. Nový kovový stožár telekomunikační věže vysoké 35 metrů v sobě nese vyhlídkovou plošinu ve výšce 20 metrů. Na ni pak vede celkem 120 schodů.

Rozhledna je volně přístupná.

1620x1080_zxxTkE.jpg
full_image_51e2f53c4d7a3.JPG
Screenshot_1.png
Zdejší kostel sv. Bartoloměje v nadmořské výšce 689 metrů býval původně farním pro osadu Podolí. Byl vybudován v gotickém slohu kolem roku 1370. V roce 1579 vyhořel a byl restaurován. V době vlády císaře Josefa II., na žádost osadníků a z rozhodnutí českobudějovického biskupa, byl chrám roku 1788 opuštěn a jeho zařízení přeneseno do zámeckého kostela v Běšinech. Potom už objekt nebyl udržován a v 19. století byl svévolně pobořen.
V roce 2004 byla obnovena tradice bohoslužeb, a proto se zde nejbližší neděli svátku svatého Bartoloměje koná mše svatá pod širým nebem. Vede sem poutní stezka od kostela v Běšinech, kolem hřbitova, přes původní osídlení Běšin – Machov na vrch Bartoloměj a z pátého zastavení lze vidět celé Běšiny s Eurocampem. Všech pět zastavení má informační tabule v české a německé jazykové mutaci.

 
39259-gallery1-rlzty.jpg
39260-gallery1-vjb2k.jpg
39262-gallery1-dckzf.jpg
zricenina-kostela-sv-bartolomeje2.jpg
zricenina-kostela-sv-bartolomeje3.jpg
Screenshot_1.png
Netřeb
Necelé dva kilometry jižně od Kanic, v okrese Domažlice, se dochovaly na příkrém skalnatém ostrohu zbytky středověkého hradu Netřeb. Jeho zbytky zakrývá pozoruhodný háj se stovkami tisů, jejichž stáří se odhaduje až na 800 let. Tyto stromy tak byly tichým svědkem při budování hradu Děpoltem z Rýzmberku v první polovině 14. století. Děpolt z Rýzmberka byl pánem na blízkých Kanicích. Hrad se proto na paměť Děpoltova rodu jmenoval až do počátku 15. století Nový Rýzmberk, od této doby pak Netřeb.
v26719_zricenina-hradu-netreb.jpg
1280px-Netreb.jpg
113995591.jpg
DSC12529.JPG
full_ef86c4_p1100233.jpg
netrebske-tisy4.jpg
Netřeb.jpg
Tis_na_Netřebu_1.JPG
Screenshot_1.png
Skála
Zřícenina hradu založeného ve 14. stol. Vilémem, synem pána Děpolta ze Zbiroha. Od roku 1600 se uvádí již jako pustý. Hrad byl sídlem rodu Švihovských z Rýzmberka  a je objektem pozoruhodným, je totiž v českém prostředí ojedinělou ukázkou tzv. Ganerbenburgu či "dvojhradu", hradu se dvěma na sobě nezávislými jádry. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.
Vydáte-li se na hrad Skála nedaleko Přeštic, neopomeňte fakt, že hrad Skála je vyhlášeným rejdištěm a že se nedoporučuje zůstávat přes noc.
1336.jpg
66261.jpg
66266.jpg
128102.jpg
Screenshot_1.png

Křížová cesta a poutní kaple

Zhruba 500 m severně od obce Pocinovice začíná za železniční tratí křížová cesta postavená r. 1882 z podnětu faráře Ondřeje Veseláka z Pocinovic, vedoucí na vrch, kde stojí nejmalebnější poutní místo dolního Chodska, kaple Panny Marie Bolestné.
 
Na poutním místě Dobrá Voda stojí kaplička, chránící zázračný pramen a vedle ní stojí kaple Bolestné Matky Boží. Dřevěná kaplička nad studánkou byla postavena v 17. stol. Na památku a připomenutí svého vyléčení věšeli vděční poutníci na stěny kapličky obrázky, znázorňující jednotlivá uzdravení. Vedle kapličky byla díky finančnímu daru zesnulé Anny Blahníkové z Pocinovic postavena v l. 1872-1873 kaple Bolestné Matky Boží. Architektem stavby byl Ondřej Martínek z Domažlic.
 
Dřevěná kaplička, stojící nad pramenem bohužel r. 1908 vyhořela a na jejím místě byla postavena nová zděná kaplička, která zde stojí dodnes.
 
Obě stavby jsou zařazeny v seznamu kulturních památek ČR.
Dobrá voda.jpg
dobrá_voda_0.jpg
dobrá_voda_1.jpg
dobrá_voda_2.jpg
dobrá_voda_9.jpg
Screenshot_2.png
Poutní kostel Křížový vrch u Stodu

Na místě stával pův. poutní kostel z r. 1755. R. 1782 byl zbourán a r. 1862 byl postaven nový. R. 1932 byla přistavena vyhlídková věž. V letech 1967–95 součástí vojenského prostoru. R. 2004 byla věž po opravě otevřena pro veřejnost.
V roce 1902 je dokončena křížová cesta, která je roku 1933 značně poničena a do dnešních dnů se dochovalo jen pár zlomků uložených v místnosti pod věží.
     
Vyhlídková věž je mimo běžnou otevírací dobu přístupná také při pořádání pravidelných akcí - Slet čarodejnic (30.4.), Letní slavnost (5.7.) a v době konání cyklistických závodů v září.
  Přes Křížový vrch, který se původně nazýval Vrabina, nyní vede z Černotína do Chotěšova naučná stezka Příroda a lidé.
   
  Za kostelem se nachází neobvyklé místo, které je vyznačeno kameny. Zde dle tvrzení senzibilů je zaznamenán silný tok energie, který může člověk využít k "dobíjení" a načerpání energie, a to tak, že se na místo postaví a na chvíli se soustředí. Zavítáte-li někdy na Křížový vrch, nezapomeňte si to vyzkoušet.
   
  Původní název poutního místa byl Vrabina, od 18. stol. se označuje jménem Křížový vrch (487 m n. m.). Na vrcholu stál dřevěný kříž - neznámým umělcem vyřezané tělo Kristovo v živ. velikosti - který dal roku 1739 vyrobit Jan Václav Eberle, tehdejší lesní na Vrabině. Dne 27. srpna 1746 se tu údajně stal zázrak - kříž se za přítomnosti mnoha svědků obrátil.
  krvrch3.jpg
  krvrch11.jpg
  krvrch20.jpg
  krvrch21.jpg
  Screenshot_1.png
  Vlčtejn
  Zřícenina hradu z 13. stol. Původní dřevěný hrad nechal postavit Holen z Vlčtejna. Po roce 1360 přestavěn Rožmberky do dnešní podoby. Hrad často střídal majitele a zpustl po roce 1872. Restaurován ve 40. letech 20. stol. a zastřešen centrální palác, ale materiál ze staveb v podhradí se použil na stavbu silnice.
  Původní jméno hradu bylo módní německé Wildenstein (Divoká skála) podle bizarního tvaru skály, na které byl postaven. Brzy byl počeštěn na Vildštejn či Vilštejn a teprve nedávno na dnešní Vlčtejn. Zřícenina hradu stojí na výrazné buližníkové skále. Vlčtejn byl ukázkou malého šlechtického hradu s palácem jako hlavní obytnou i obrannou stavbou. Její provedení ukazuje společnými prvky na stejného stavitele, který vybudoval severně od Vlčtejna hrad Radyni. Dochoval se obdélný palác, část obvodové hradby a složitý systém příkopů a valů. Branka a část zdi na skalisku pocházejí z romantických přístaveb. Roku 1421 se hradu zmocnil Jan Žižka.
  Za druhé světové války se do záchrany hradu pustil vysloužilý poštovní úředník Jan Hejtmánek z Plzně. Po válce založil Hejtmánek Spolek pro záchranu hradu Vlčtejna a získal prostředky pro započetí konzervace hradu. Ta probíhala intenzivně v letech 1946-8 a 19 září 1948 mohl Spolek hrad otevřít veřejnosti.  V padesátých letech byl Spolek nucen ukončit činnost a roku 1953 od něj hrad převzaly státní instituce, ty jeho údržbu zanedbávaly, takže dnes je Vlčtejn ve špatném stavu a je zařazen do seznamu ohrožených památek. Zdejší ochotníci postavili na předhradí přírodní divadlo.


   
  002.gif
  102.jpg
  010507-040.jpg
  010507-047.jpg
  010507-065.jpg
  16799.jpg
  16803.jpg
  16807.jpg
  16808.jpg
  82508.jpg
  Screenshot_1.png
  Radyně

  Zřícenina hradu Radyně ve výši 567 m nad m. vévodí širému okolí ve dne i v noci (od roku 2006 osvětlen). Je typickou dominantou celého Plzeňska. Hrad založil před rokem 1361 Karel IV., který mu též dal od svého jména odvozený název. V českém prostředí se původní jméno Karlskrone neujalo, a tak po smrti Karla IV. byl hrad nazýván Radyní podle jména kopce a buližníkové skály, na níž byl vybudován.
  V roce 1920 ho od Adolfa Arnošta z Valdštejna koupil Starý Plzenec a do roku 1928 proběhla velká oprava hradu. Počátkem 50. let 20. století se stal hrad majetkem státu a následně byl na hradní čtverhranné věži vybudován převaděč televizního signálu. V 70. letech 20. století proběhla další rozsáhlá opravu hradu a pod hradem byla vybudována restaurace s parkovištěm. Od 90. let je hrad opět majetkem města Starý Plzenec.

  Andrejšky
  Kousek pod hradem ukrývá hustý les přírodní památku Andrejšky. Jde o skalní útvary buližníku, které se formovaly po tisíce let.
  Andrejšky jsou dlouhé přibližně 300 metrů a tvoří je bizarní skalní útvary. Podle geologů vznikly mrazovým zvětráváním. Dnes jsou mimo jiné i cílem horolezců. Pro ty jsou na skalách na několika místech vytyčeny horolezecké stezky včetně skob. Protože jde ale o přírodní památku, nesmějí se v žádném případě další skoby přidávat. 
  fotoradyneteto-2009.jpg
  hrad-radyne-4.jpg
  radyne-od-plzne-coby-kamenem-dohodil.jpg
  Screenshot_1.png
  Screenshot_2.png
  04.jpg
  plzradyne.jpg
  Radyne.a.jpg
  3313e8ee-c77a-4c41-869c-ad7d227124da.jpg
  full_83f930_CIMG0139.JPG
  lrg_sdc15889.jpg
  .
  .
  .
  Výhled na Šumavu
  Výhled východ - jih - západ S7306497.AVI  29.12MB
  Pohled z Otína (Úlehlí) na šumavské podhoří a české a německé kopce v pozadí
  .
  .
  .
  Pohled z Otína na Klatovy a Šumavu (v dálce hora Ostrý)
  Pohled z Otína na Klatovy a Šumavu (v dálce hora Ostrý)
  Šumavské kopce
  Šumavské kopce
  Výhled na Štěpánovice, v pozadí Šumava a německý Hohen Bogen
  Výhled na Štěpánovice, v pozadí Šumava a německý Hohen Bogen
  Výhled z lesní cesty na předslavský kostel, v pozadí Měcholupy. Stará Předslav prý stála na pozemcích, kde se říká "Na Lhotech". Většina ostatních čísel vystavěna za Měchury, který dal lidu pozemek po obou stranách dnešní okresní silnice až k rybníku pode vsí,....“za kterýžto dar – snad ještě obecních to polí – musili předkové naši 52 dní pracovati“......
  Výhled z lesní cesty na předslavský kostel, v pozadí Měcholupy. Stará Předslav prý stála na pozemcích, kde se říká "Na Lhotech". Většina ostatních čísel vystavěna za Měchury, který dal lidu pozemek po obou stranách dnešní okresní silnice až k rybníku pode vsí,....“za kterýžto dar – snad ještě obecních to polí – musili předkové naši 52 dní pracovati“......
  .
  .
  .
  Velhartice
  Velhartice
  Šumava, Černé jezero
  Šumava, Černé jezero
  Klatovy, náměstí - Radnice, Černá věž, Jezuitský kostel
  Klatovy, náměstí - Radnice, Černá věž, Jezuitský kostel
  Šumava, Čertovo jezero
  Šumava, Čertovo jezero
  Klatovy, katakomby pod Jezuitským kostelem
  Klatovy, katakomby pod Jezuitským kostelem
  Kotouň, pramen s léčivou vodou
  Kotouň, pramen s léčivou vodou
  Velhartice
  Velhartice
  Hrad a zámek Klenová
  Hrad a zámek Klenová
  Šumava, jezero Laka
  Šumava, jezero Laka
  Švihov
  Švihov
  Rabí
  Rabí
  Dobrá Voda, kostel sv. Vintíře, oltář
  Dobrá Voda, kostel sv. Vintíře, oltář

   

  Analyza dní po listopadu 1989 : "Bylo zjištěno, že systém blbé totality byl vystřídán systémem totální blbosti"°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°Lidé by měli chodit bosi. Je to mnohem zdravější. Většině těch, kteří se ráno probudí obuti, bolí hlava.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°Zazvoní telefon: "Je to První plynárenská?" "Nene, tady je První elektrárenská." "No, to je jedno. Vás bych taky nakopal. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°"°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Rok 1961. V rádiu právě hlásili, že Sovětský svaz vypustil do vesmíru raketu s prvním člověkem na palubě. Chlapeček to uslyšel a utíká za dědou: "Dědečku, dědečku, Rusové poslali člověka do vesmíru!" "Do vesmíru?! To už neposílají na Sibiř?"°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°Doktor vrazí do pokoje se samopalem a zařve na pacienty: "Tak tohle je poslední dávka, kterou vám hradí pojišťovna!"°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°Polovina mladých lidí v České republice vidí svoji budoucnost v Čechách optimisticky... ...druhá polovina nemá na drogy peníze.°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°Ptá se muž Boha: Proč jsi udělal ženu tak hezkou? Abys ji miloval, odpoví Bůh. A proč je teda tak hloupá? Aby milovala tebe. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°V hospodě si podnapilý muž upřeně prohlíží dva chlapíky u vedlejšího stolu. Nakonec mu jeden z nich povídá: - Žádný strach, nejste opilý. My jsme dvojčata. - Cože?! Všichni čtyři?°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°Manžel se vrací z hospody a nemůže se trefit do dveří. Manželka se jde po pěti minutách podívat, co mlátí do dveří, spatří manžela a povídá: - Ty máš ale opici! A manžel odpoví: - Jsem rád, že jsi sebekritická.°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°Žijeme v elektrifikované době. Do práce chodíme s odporem, v práci sedíme s napětím a když se dotkneme vedení, tak nás kopne do pr..le.°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°Zezadu autobusu: „Ty s tim dneska jedeš°, jak s hnojem!“ Ze předu od řidiče: „Co naložim, to vezu.“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°Ve vlaku: „Paní, řekněte vašemu synovi, ať mě nenapodobuje!“ „Petříčku, přestaň ze sebe dělat debila!“°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°"Ty jsi hrozný chlap," říká pani Nováková manželovi, "Všechno děláš obráceně!" "To je pravda, nejdřív jsem si tě vzal a teprve potom jsem tě poznal."°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°Manžel vyčítá ženě: "Pozoruji, že pečuješ o své šaty mnohem víc než o mě!" "Ovšem," odpoví žena. "Bez tebe se mohu ukázat všude, ale bez šatů ne."°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°° Přijde synek domů a řiká tatínkovi: "Tati, tak jsem měl dnes prvni pohlavní styk" "Dobře, tak si sedni a popovídáme si o tom" "Nemůžu, ješte mě bolí zadek"°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  Definice ideálního manžela: Ideální manžel: - nekouři, - nepije, - neflirtuje, - neexistuje.°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°Víte jaký je rozdíl mezi placeným a neplaceným sexem?Ten placenej je levnějši.°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°Jaky je rozdíl mezi ženou a mlhou? Žádný. Když se ráno zvedne a zmizí, tak bude pěkný den!°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°Manžel vleze do postele a zašeptá vášnivě do ucha manželky: "Jsem bez trenek." - "Co mě budíš! Zítra ti jedny vyperu." °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°° Plazí se dva opilci po kolejích a jeden říká: "To jsou ale blbý schody!" a druhý na to: "Co schody, ale to zábradlí!"°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Manžel vyčítá manželce: „Ty udržuješ v našem bytě pořádek jenom proto, že jsi líná hledat!“ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°° 50 % manželství končí rozvodem. To není tak špatný výsledek, když uvážíme, že těch zbylých 50 % končí smrtí. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  Žena je jako košile. Až když jí máš na krku, poznáš, co je to za číslo.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°° Říká bača manželce: "Ten beran je nějaký smutný, neměl bych ho podříznout?" "No, když myslíš, že ho to rozveselí."°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °V restauraci: "Místní specialitou jsou šneci." "Vím, jeden mne obsluhoval."°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °Přijde zeťák z hospody domů, ve dveřích stoji nasupená tchýně s koštětem a zeťák se ji ptá: "Zametáte nebo odlétáte?"°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  Lidi o mně říkají, že jsem flegmatik. Mně je to ale jedno! °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°
  Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: "Tak co?" "Ále, nikde nic." "Víš co? Tak vezmeme nějaký bez
  ozdob."°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°Přijde do knihkupectví žena v černém.V ruce drží knížku Kapesní atlas hub. Prodavač si jí všimne a okamžitě k ní běží: "Upřímnou soustrast paní, autor už tu chybu opravil!"°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°
  Kanibalové, otec a syn, jdou po pláži a vidí krásnou blondýnku. Syn se ptá: "Tati, sníme ji?" "Ale kdepak. Vezmem si ji domů a sníme maminku."°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  Tři prostitutky potkají ministra zdravotnictví. Dvě ho uctivě zdraví a třetí se nechápavě ptá: "Co je to za člověka?" "Holka, ten zdědil největší bordel v republice!"°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°K lékaři příjde pacient s kudlou v zádech.Doktor kudlu vytáhne a vrazí mu ji do oka a řekne:Běžte na oční,tam mají do 6.
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" "Jo, a jak?" "Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem." "Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°Přijde pán do hospody a povídá: Helejïte se, já vám řeknu senzační vtip o policajtech. V rohu se zvedne chlap a povídá: Pane, upozorňuji vás, že já jsem policista!- Pán na to: Tak dobře, já to řeknu pomalu a dvakrát.°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°Žena vyčítá mužovi: "Mohl by jsi pro mě něco udělat, abych nemusela stále chodit domů přes ten les? Večer tam bývá tma, co když mě tam někdo znásilní?" - "Neboj, taková tma nikdy nebude!"°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  °°°°°°°°°°°°°°°Ještě nikdy jsem neviděl tolik suchých hub jako v neděli. Nepovídej, ty jsi byl v lese? Ne, ale v hospodě došlo pivo.
  SLOVNÍK
  Čj > Aj
  Aj > Čj

  Name
  Email
  Comment
  Or visit this link or this one