Vítejte u nás. Děkujeme za návštěvu neoficiálních stránek pošumavské vesnice Otín.
........................
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
...........................
kalendář jmen

Současnost / Today

.
.

Otínský zámek je zapsán v katalogu Národního památkového ústavu.

- architektonicky a historicky významná zámecká stavba
- kulturní památka
- zapsáno do státního seznamu před r.1988, 3. 5. 1958

 
.
.

 
Současný stav otínského zámku, glorietu a parku je žalostný. Postupná devastace je znatelná hlavně v posledních několika letech, kdy je tato památka na prodej a majitel Agamus,s.r.o. předal celý objekt do správcovské péče. Nejsmutnější na tomto stavu je fakt, že vše se děje za přihlížení a souhlasu institucí a lidí, kteří jsou ustanoveni a zvoleni, aby výjimečná místa, jako je otínský zámek se svým kulturním dědictvím a park, kde původně rostly vzácné rostliny a stromy, chránili. Staleté stromy mizely při podivných nočních těžbách dřeva a vzácné rostliny a keře nahradila krosová dráha pro čtyřkolky. To vše za chátrající zdí a provizorním plotem ověšenými reklamními plakáty a igelitovými zástěnami, aby tato soukromá spoušť nebyla vidět.
IMG_20160514_145338.jpg
IMG_20160514_145420.jpg
IMG_20160514_145613.jpg
IMG_20160514_145800.jpg
.
.
.
Zápis osadního výboru Otína

Vážení,
na základě stížnosti občanů Otína na pořádání motocyklových soutěží v otínském zámku proběhly jednání mezi Osadním výborem Otín a Městským úřadem Klatovy a další následná jednání s následujícím výsledkem:
- Spolupořadatelé soutěží jsou pan Josef Čada a Michal Řeřicha.
- Josef Čada je na základě domovnické smlouvy mezi současným majitelem zámku firmou Agamus a p. Čadou pověřen správcovstvím majetku s jasně specifikovaným pracovně smluvním závazkem (např. opravy, větrání, zkrášlování, čistota, starost o umělecké předměty, údržba a péče o stávající porosty, podávání hlášení apod.).
- Celá nemovitost zámku je nabízena k prodeji, zatím bezúspěšně.
- Zda k pořádání soutěží je udělen souhlas majitele, není doloženo.
- Soutěže jsou pořádány pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje  a náměstka hejtmana pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu Jiřího Stručka. Jeden ze závodů má proběhnout jako závod o putovní pohár hejtmana Plzeňského kraje.
- Další soutěže byly oznámeny MÚ Klatovy v termínech 14.5., 18.6., 27.8. a 24. 9. 2016.
- Pan Čada byl v souvislosti s konáním závodu MÚ Klatovy upozorněn na možnost porušení zákona o státní památkové péči (zámek a areál je chráněn jako nemovitá kulturní památka), zákona o veřejném zdraví (hlučnost) a zákona o ochraně přírody a krajiny (poškození dřevin v parku).

Vývoj událostí se předpokládá následovně:
Tréninky už nebudou probíhat v zámecké zahradě, ale budou přesunuty do zavezeného bývalého pískovce. Souhlas majitele pozemku p. Čada zajišťuje. V zámecké zahradě se budou jezdit jen závody(tj. ještě 4x v roce 2016). Město dalo podnět Krajské hygienické správě k přeměření hlučnosti v obci při závodech. Pokud bude převyšovat normu (není to moc pravděpodobné), nebude možné závody pořádat. Pokud závody budou v rozporu s ochranou kulturní památky (prověří památkový odbor), budou učiněny další kroky. Pokud bude docházet k porušování dřevin a jejich kořenových systémů (prověří odbor životního prostředí), bude věc rovněž řešena. Jeví se, že závody asi nebude možné zakázat, spíše omezit, pokud budou v rozporu s chráněnými veřejnými zájmy.

Zapsal osadní výbor.
.
.
.
.
.
.
Zámek a kaplička

Rohový pokoj zámecké budovy na severovýchodní straně často hostil vynikající hudebníky z Prahy a Klatovska. Pokoj na straně jihovýchodní byl svědkem vzniku řady skladeb, variací, symfonií, písní, kantát i skladeb pro harfu L. E. Měchury.

Ke vzniku obecních zvoniček dal popud především ohňový patent Marie Terezie, vydaný 21. srpna roku 1751. Obsahoval celkem 30 článků, které kromě nařízení zvonit, pokud vartýř vidí požár, a mít zvonek v každé obci, vydával také nařízení sázet stromy mezi domy, mít na návsi rybníček aj. Patent byl později ještě zpřísněn 24. ledna r. 1787 Josefem II., který zjistil, že vrchnost k jeho realizaci přistupuje velmi liknavě. Tato liknavost byla také důvodem, proč zvoničky mívají velmi variabilní výstavbu a rozměry - neboť se liší nejen teritoriálně a dobově, ale také podle majetkových možností vrchnosti.

Kaple sv. Jana Nepomuckého se zvoničkou, naproti zámecké bráně
Kaple sv. Jana Nepomuckého se zvoničkou, naproti zámecké bráně
Výzdoba uvnitř kapličky
Výzdoba uvnitř kapličky
Severovýchodní část empírového zámku s balkonem
Severovýchodní část empírového zámku s balkonem
Pohled na západní stranu budovy
Pohled na západní stranu budovy
Zámek po částečné rekonstrukci v r. 1999
Zámek po částečné rekonstrukci v r. 1999
Východní strana, průčelí s balkonem
Východní strana, průčelí s balkonem
Zámecká brána a Kaple sv. Jana Nepomuckého  při hlavní silnici
Zámecká brána a Kaple sv. Jana Nepomuckého  při hlavní silnici
Gloriet

Gloriet, kde rád trávil svůj čas František Palacký a kde vznikalo jeho dílo Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, byl postavený v pozdně barokním slohu s cibulovitou vížkou.

Nynější podoba zchátralého glorietu s rekonstruovanou střechou budí zdání počínajících oprav, avšak cenný duchovní odkaz českého národa předává do současnosti za pomalého a jistého rozpadu.

Kaple sv. Anny přizděná na přední střaně glorietu je prázdná, bez dveří a téměř zdevastovaná. 

 

Patrový gloriet ve východní části parku
Patrový gloriet ve východní části parku
Pohled z lipové aleje.              Gloriet se studnou v podzemí stojí na východní hranici parku a je součástí zděného oplocení.
Pohled z lipové aleje. Gloriet se studnou v podzemí stojí na východní hranici parku a je součástí zděného oplocení.
Opravená střecha zchátralého glorietu neušla pozornosti zlodějů
Opravená střecha zchátralého glorietu neušla pozornosti zlodějů
Lipová alej Františka Palackého
 Lipová alej (600 m) mezi Otínem a Předslaví (1,5 km)
Lipová alej (600 m) mezi Otínem a Předslaví (1,5 km)
Žulový sloupek s nápisem postavený u cesty na začátku "lipek" směrem od glorietu k Předslavi
Žulový sloupek s nápisem postavený u cesty na začátku "lipek" směrem od glorietu k Předslavi
Křížek u cesty k Předslavi vycházející z lipové aleje
Křížek u cesty k Předslavi vycházející z lipové aleje
Pohled na Předslav od křížku. Barokně upravený gotický kostel sv. Jakuba (Staršího) Většího a hřbitov s hrobkou Měchurových
Pohled na Předslav od křížku. Barokně upravený gotický kostel sv. Jakuba (Staršího) Většího a hřbitov s hrobkou Měchurových
Křížek
S7306361.JPG
Pomníček na kraji lesa poblíž hlavní silnice na Předslav. Podle vyprávění postavený zmrzlému pocestnému.
Zachování a obnova kulturních památek

.

.


Palackého alej nedáme, zní z Otína

3. června 2009

Před sto osmdesáti dvěma lety procházel lipovou alejí v Otíně u Klatov svatební průvod národního obrozence Františka Palackého a jeho milé Terezie Měchurové.

Teď by tu měla jezdit nákladní auta plně naložená zeminou, směřující na přilehlý pozemek.

Jeho majitel František Kožíšek, který je zároveň jednatelem firmy H.G.W., zde hodlá upravit terén. Obyvatelé se obávají, že historická alej bude zcela poničena a nákladní auta naruší statiku historických dominant obce, jako je zámecká zeď, gloriet, či nedávno opravená kaplička. Sestavili petici, pod níž je podepsáno devadesát procent všech obyvatel. I chalupáři.

„O záměru jsme se dozvěděli z oznámení o zahájení vydání územního rozhodnutí, které viselo na stromě v obci. Požádali jsme o vyjádření úředníky z klatovské radnice," vysvětluje zástupce petičního výboru Ivo Procházka. Podle tajemníka Městského úřadu v Klatovech Miroslava Šafaříka se terénní úpravy budou dělat v místě, kde není žádný významný krajinný prvek, ani kulturní nebo historická dominanta. „V případě průjezdu nákladních vozidel budeme požadovat seznam vozidel s uvedením celkové hmotnosti.

Také musí být zajištěna čistota příjezdové komunikace," uvádí se v odpovědi z radnice na adresu petičního výboru. Reakce radnice ale Otínské neuspokojila. „Město se jen schovává za paragrafy. Že tady bude hluk, poškozené silnice a poničená alej a kulturní památky, je nezajímá," říká další člen petičního výboru Miroslav Hanzlík. Podle petičního výboru by nákladní auta naložená zeminou nemířila do Otína poprvé. Stejný majitel zde již nechal zavézt starou pískovnu.

 Radmila Nagovská

Toulky s Ladislavem Smoljakem
Toulky s Ladislavem Smoljakem - v Otíně u Klatov, Lobkovicích u Neratovic a v Praze, rok 2008.
Otín na pohlednici
Otín pohlednice.jpg
Kousek pro sběratele. Jeden byl v Uherském Hradišti.

 

Analyza dní po listopadu 1989 : "Bylo zjištěno, že systém blbé totality byl vystřídán systémem totální blbosti"°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Lidé by měli chodit bosi. Je to mnohem zdravější. Většině těch, kteří se ráno probudí obuti, bolí hlava.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Zazvoní telefon: "Je to První plynárenská?" "Nene, tady je První elektrárenská." "No, to je jedno. Vás bych taky nakopal. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Rok 1961. V rádiu právě hlásili, že Sovětský svaz vypustil do vesmíru raketu s prvním člověkem na palubě. Chlapeček to uslyšel a utíká za dědou: "Dědečku, dědečku, Rusové poslali člověka do vesmíru!" "Do vesmíru?! To už neposílají na Sibiř?"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°Doktor vrazí do pokoje se samopalem a zařve na pacienty: "Tak tohle je poslední dávka, kterou vám hradí pojišťovna!"°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°Polovina mladých lidí v České republice vidí svoji budoucnost v Čechách optimisticky... ...druhá polovina nemá na drogy peníze.°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°Ptá se muž Boha: Proč jsi udělal ženu tak hezkou? Abys ji miloval, odpoví Bůh. A proč je teda tak hloupá? Aby milovala tebe. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°V hospodě si podnapilý muž upřeně prohlíží dva chlapíky u vedlejšího stolu. Nakonec mu jeden z nich povídá: - Žádný strach, nejste opilý. My jsme dvojčata. - Cože?! Všichni čtyři?°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°Manžel se vrací z hospody a nemůže se trefit do dveří. Manželka se jde po pěti minutách podívat, co mlátí do dveří, spatří manžela a povídá: - Ty máš ale opici! A manžel odpoví: - Jsem rád, že jsi sebekritická.°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žijeme v elektrifikované době. Do práce chodíme s odporem, v práci sedíme s napětím a když se dotkneme vedení, tak nás kopne do pr..le.°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°Zezadu autobusu: „Ty s tim dneska jedeš°, jak s hnojem!“ Ze předu od řidiče: „Co naložim, to vezu.“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Ve vlaku: „Paní, řekněte vašemu synovi, ať mě nenapodobuje!“ „Petříčku, přestaň ze sebe dělat debila!“°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°"Ty jsi hrozný chlap," říká pani Nováková manželovi, "Všechno děláš obráceně!" "To je pravda, nejdřív jsem si tě vzal a teprve potom jsem tě poznal."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Manžel vyčítá ženě: "Pozoruji, že pečuješ o své šaty mnohem víc než o mě!" "Ovšem," odpoví žena. "Bez tebe se mohu ukázat všude, ale bez šatů ne."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°° Přijde synek domů a řiká tatínkovi: "Tati, tak jsem měl dnes prvni pohlavní styk" "Dobře, tak si sedni a popovídáme si o tom" "Nemůžu, ješte mě bolí zadek"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Definice ideálního manžela: Ideální manžel: - nekouři, - nepije, - neflirtuje, - neexistuje.°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Víte jaký je rozdíl mezi placeným a neplaceným sexem?Ten placenej je levnějši.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Jaky je rozdíl mezi ženou a mlhou? Žádný. Když se ráno zvedne a zmizí, tak bude pěkný den!°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Manžel vleze do postele a zašeptá vášnivě do ucha manželky: "Jsem bez trenek." - "Co mě budíš! Zítra ti jedny vyperu." °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° Plazí se dva opilci po kolejích a jeden říká: "To jsou ale blbý schody!" a druhý na to: "Co schody, ale to zábradlí!"°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Manžel vyčítá manželce: „Ty udržuješ v našem bytě pořádek jenom proto, že jsi líná hledat!“ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° 50 % manželství končí rozvodem. To není tak špatný výsledek, když uvážíme, že těch zbylých 50 % končí smrtí. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Žena je jako košile. Až když jí máš na krku, poznáš, co je to za číslo.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°° Říká bača manželce: "Ten beran je nějaký smutný, neměl bych ho podříznout?" "No, když myslíš, že ho to rozveselí."°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°V restauraci: "Místní specialitou jsou šneci." "Vím, jeden mne obsluhoval."°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°Přijde zeťák z hospody domů, ve dveřích stoji nasupená tchýně s koštětem a zeťák se ji ptá: "Zametáte nebo odlétáte?"°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Lidi o mně říkají, že jsem flegmatik. Mně je to ale jedno! °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°
Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: "Tak co?" "Ále, nikde nic." "Víš co? Tak vezmeme nějaký bez
ozdob."°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Přijde do knihkupectví žena v černém.V ruce drží knížku Kapesní atlas hub. Prodavač si jí všimne a okamžitě k ní běží: "Upřímnou soustrast paní, autor už tu chybu opravil!"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Kanibalové, otec a syn, jdou po pláži a vidí krásnou blondýnku. Syn se ptá: "Tati, sníme ji?" "Ale kdepak. Vezmem si ji domů a sníme maminku."°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tři prostitutky potkají ministra zdravotnictví. Dvě ho uctivě zdraví a třetí se nechápavě ptá: "Co je to za člověka?" "Holka, ten zdědil největší bordel v republice!"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°K lékaři příjde pacient s kudlou v zádech.Doktor kudlu vytáhne a vrazí mu ji do oka a řekne:Běžte na oční,tam mají do 6.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" "Jo, a jak?" "Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem." "Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Přijde pán do hospody a povídá: Helejïte se, já vám řeknu senzační vtip o policajtech. V rohu se zvedne chlap a povídá: Pane, upozorňuji vás, že já jsem policista!- Pán na to: Tak dobře, já to řeknu pomalu a dvakrát.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žena vyčítá mužovi: "Mohl by jsi pro mě něco udělat, abych nemusela stále chodit domů přes ten les? Večer tam bývá tma, co když mě tam někdo znásilní?" - "Neboj, taková tma nikdy nebude!"°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Ještě nikdy jsem neviděl tolik suchých hub jako v neděli. Nepovídej, ty jsi byl v lese? Ne, ale v hospodě došlo pivo.
SLOVNÍK
Čj > Aj
Aj > Čj

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one